Vroege opsporing van hart- en vaatziekten

De Nederlandse Hartstichting werkt al jaren aan methoden voor het vroegtijdig opsporen van hart- en vaatziekten. Hierin werkt zij intensief samen met andere gezondheidsfondsen, zorgprofessionals, patientenorganisaties, overheid, verzekeraars en anderen. Op basis van wetenschappelijk bewijs worden nieuwe methoden ingevoerd.

Om het risico van iemand op hart- en vaatziekten vast te stellen, is een overzicht nodig van de relevante risicofactoren. Het gaat dan niet alleen om hoge bloeddruk, maar om een compleet plaatje. Dit zogenaamde risicoprofiel bestaat uit: leeftijd, geslacht, roken, bloeddruk, diabetes (suikerziekte), cholesterolgehalte, hart- en vaatziekten in de familie, voedingspatroon, lichamelijke activiteit, body mass index (BMI) en middelomtrek.

De Nederlandse Hartstichting volgt nieuw onderzoek en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van vroege opsporing van hart- en vaatziekten op de voet. Nieuwe initiatieven zijn er volop, maar niet alles is bewezen effectief. Daarvoor zijn de nodige experimentele en klinische studies nodig.

Achtergrond

Richtlijn
Vanuit medisch oogpunt hecht de Hartstichting sterk aan de multidisciplinaire richtlijn ‘Cardiovasculair risicomanagement’. Zorgverleners werken met deze richtlijn om kwalitatief optimale zorg te verlenen. De richtlijn kwam tot stand met steun van onder meer de Orde van Medisch Specialisten, het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO en het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Preventie
De Nederlandse Hartstichting, het Diabetesfonds en de Nierstichting hebben sinds 2007 het programma ‘Lekker Lang Leven’ opgezet. Samen werken de fondsen aan de preventie van hart- en vaatziekten, diabetes en nierfalen. Met de huisartsenverenigingen NHG en LHV en bedrijfsartsen werken de fondsen aan een richtlijn voor vroege opsporing, het zogeheten PreventieConsult. Het doel is om bij mensen tussen 45 en 70 jaar op een grondige manier het risico op hart- en vaatziekte, diabetes en nierziekten in kaart te brengen. Hierbij wordt volgens die nieuwe richtlijn gewerkt en dus worden alle factoren meegenomen. Bij mensen bij wie een verhoogd risico op hart- en vaatziekten is vastgesteld, volgt een uitgebreid natraject. Het PreventieConsult wordt naar alle waarschijnlijkheid eind 2010 landelijk ingevoerd.

Recente artikelen