UMCG in 2010: versterkt profiel op ‘Gezond ouder worden’, 160 arbeidsplaatsen minder

0
156

Het UMCG kiest in 2010 op basis van de vier jaar geleden ingezette strategie nog nadrukkelijker voor Healthy Ageing, oftewel Gezond ouder worden. Hiertoe zal het UMCG alle zorg die het levert opnieuw bekijken. Hierbij zijn nadrukkelijk ook ‘kosten en opbrengsten’ een criterium: het UMCG zal voor activiteiten die niet passen in de strategie en die op dit moment geld kosten, in gesprek gaan met de zorgverzekeraars over financiering en kijken of er goede alternatieven voor patienten in de regio zijn. Verder dient het UMCG in 2010 voor een bedrag aan twintig miljoen euro te bezuinigen. Als gevolg hiervan ontkomt het UMCG er niet aan, het in 2010 met 160 arbeidsplaatsen minder te doen. Dit veelal in de ondersteunende functies; gedwongen ontslagen zijn hierbij niet volledig uit te sluiten. Dit maakte Bert Bruggeman, voorzitter Raad van Bestuur van het UMCG, tijdens zijn nieuwjaarstoespraak bekend.

Bijzonder tevreden is het UMCG over de stand van zaken rond de eerder gekozen strategie met de focus op Healthy Ageing, oftewel ‘Gezond ouder worden’. Die focus levert op waar vier jaar geleden op is gehoopt. Er lopen op dit moment ongeveer 40 projecten op dit terrein: LifeLines, Eriba, Trails, Care 4 youth etc. In 2010 start de RUG met de bouw van het gebouw voor het Eriba-project: de grote onderzoekslijn van het UMCG naar factoren die een rol spelen bij veroudering. Eind 2011 is dit gebouw gereed. Voor het grote gezondheidsonderzoek LifeLines en Eriba is de afgelopen periode voldoende subsidie beschikbaar gekomen om beide projecten volledig uit te voeren. Het profiel van het UMCG als instituut van kennis over veroudering is stevig neergezet; ook andere organisaties en overheden in Noord-Nederland hebben Healthy Ageing inmiddels als speerpunt overgenomen.

Het UMCG wil dit profiel nog verder aanscherpen door keuzes te gaan maken. Het UMCG kiest nadrukkelijk voor de top in medisch kunnen en handelen, voor complexe zorg, voor de U in de letters UMCG. Om hierbij verantwoorde keuzes te maken, gaan alle medische afdelingen na wat de kosten en opbrengsten van alle behandelingen zijn. Als hieruit gaat blijken dat zorg niet past in de strategie en dat er onvoldoende financien tegenover staan, dan gaat het UMCG hierover in gesprek met de zorgverzekeraars en gaat het kijken of hiervoor voor patienten goede alternatieven in de regio zijn. Hierdoor kan het UMCG de complexe zorg die past bij de strategie van het topadres, blijven uitvoeren, ook als daar niet in alle gevallen een kostendekkende financiele vergoeding tegenover staat.

De opgelegde kortingen van de ministeries van VWS en O&W en de veranderende omgeving in de gezondheidszorg maken het voor het UMCG noodzakelijk om het komend jaar 20 miljoen euro te bezuinigen. 160 arbeidsplaatsen zullen hierbij verdwijnen, waarbij gedwongen ontslagen niet volledig zijn uit te sluiten. Verdere kostenreductie wordt gerealiseerd door programma’s die op afdelingen zeer effectief en efficient zijn gebleken, in het hele UMCG door te voeren.

Tenslotte kondigde Bruggeman aan dat dit jaar op de website van het UMCG rechtstreeks de oordelen van patienten over hun behandeling in het UMCG gepubliceerd kunnen worden.