SP: Aanbestedingen in ambulancezorg lijken van tafel

0
205

SP-Kamerlid Henk van Gerven is blij met de signalen vanuit de vakbonden en ambulancediensten dat minister Klink (Volksgezondheid) terug is gekomen van zijn voornemen om de ambulancezorg openbaar aan te besteden. Van Gerven: “De ambulancezorg is te belangrijk om over te leveren aan de markt. De openbare aanbesteding bedreigt de kwaliteit van zorg en de arbeidsvoorwaarden van het personeel. En zet de deur open voor buitenlandse ondernemingen met winstoogmerk als Falck in Denemarken.”

Al eerder protesteerde de SP tegen de plannen van Klink om de ambulancezorg in de uitverkoop te gooien. Per 1 januari 2011 moet de nieuwe Wet Ambulancezorg ingaan. Hierin is vastgelegd dat het ministerie van Volksgezondheid nieuwe vergunningen moet verlenen voor het ambulancevervoer in 25 regio’s.

Minister Klink was van plan om de vergunningverlening voor de ambulancezorg via openbare aanbestedingen te doen, maar nu lijkt hij daarvan teruggekomen. Van Gerven: “In december sprak een grote meerderheid in de kamer zich ook al uit tegen de verplichte aanbesteding van de huishoudelijke hulp door gemeentes. Dat minister Klink nu bakzeil lijkt te halen bij de aanbestedingen in de ambulancezorg, geeft aan dat het verzet tegen de marktwerking in de zorg zijn vruchten begint af te werpen.”