Abnormale hartactivatie beter begrepen

0
523

Tim ten Cate toont in zijn proefschrift aan dat de ‘vals positieve’ afwijkingen in de doorbloeding van de hartspier een typisch patroon hebben en een duidelijke relatie hebben met het abnormaal bewegingspatroon van het hart dat voorkomt uit de abnormale activatie. Verder laat hij zien dat ‘vals positieve’ afwijkingen veroorzaakt worden door het matig oplossend vermogen van de nucleaire camera bij de abnormale beweging van het hart. Herkennen van het typische patroon dat bij abnormale activatie en beweging van het hart ontstaat, levert het onderscheid op tussen patienten met een laag risico en patienten met een hoog risico voor toekomstige hart- en vaatziekten.

De resultaten van dit onderzoek zijn een aanzet om patienten met pijn op de borst met een abnormaal activatiepatroon optimaal te behandelen: bij een laag risico is geen verder onderzoek nodig en kunnen in het algemeen met medicatie worden voldaan. Patienten met een hoog risico op toekomstige hart- en vaatziekten vereisen verder onderzoek en intensieve behandeling en begeleiding met bijvoorbeeld een Dotterprocedure van de kransslagaderen of omleidingen operatie om hun prognose te verbeteren.

Abnormale activatie komt tot stand wanneer er een geleidingsstoornis in de hartkamers bestaat of het hart door een geïmplanteerde pacemaker wordt gedreven. Bij patienten met pijn op de borst met een normale activatie van het hart is de diagnostische waarde van nucleaire beeldvorming hoog en de test betrouwbaar. Bij patienten met pijn op de borst en abnormale activatie van het hart, staat de diagnostische waarde van nucleair onderzoek ter discussie.

02-02-2010, 12:45 uur , Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht.
Tim ten Cate, Geneeskunde
Proefschrift: Myocardial Perfusion Studies in Abnormal Ventricular Activation
Promotor 1: prof. dr. N.M. van Hemel
Copromotor 1: dr. J.F. Verzijlbergen