Kamervragen over zorgcomplex De Tabakshof te Elst(Utr)

Op 5 november 2009 is De Tabakshof in Elst gemeente Rhenen als eerste en voorlopig enige zorgcomplex geopend. Er zijn in opdracht van de Rhenense woningstichting 16 seniorenwoningen en 12 intramurale zorgwoningen gerealiseerd. De feestelijke opening werd een grote teleurstelling voor veel aanwezigen. De Zorginstelling Quarijn, bij mondde van de heer Roelofs, de huidige directeur van Quarijn, maakte voor de aanwezigen duidelijk dat de 12 intramurale zorgplaatsen voor dementerenden voor een experiment op zorggebied gaan dienen.

Het was de bedoeling dat er in Elst betaalbare woningen zouden komen. Pas twee weken voor de opening van De Tabakshof werd pas duidelijk dat Quarijn voor de plaatsen van dementerende ouderen in zee is gegaan met een particuliere zorgaanbieder. En dat de plaatsen 3.500 euro per maand kosten.”

Quarijn heeft deze zorgplaatsen toegewezen om als eerste het Martha Flora zorgconcept te gaan realiseren. De zeer intensieve zorg die de patienten dan krijgen is aanzienlijk duurder dan de reguliere zorg, betaald uit de AWBZ. De toekomstige patienten zullen bruto voor de zorginstelling tussen de € 3.500,- en de € 4.000,- per maand opbrengen. Dit betekent dat de bewoners uit eigen middelen minimaal € 2.500,- aan eigen bijdrage zullen moeten betalen. Helaas is de bevolking van Elst niet zo bemiddeld dat de ouderen dat kunnen betalen.
Van twee mensen uit Elst, die op de wachtlijst stonden om gebruikt te maken van deze zorgplaatsen, is bekend dat zij zijn afgewezen omdat zij de eigen bijdrage niet konden opbrengen.
De Rhenense Woningstichting heeft dit project, met name bedoeld voor de eigen gemeenschap, ruim zeven jaar geleden gestart. De zorginstelling Quarijn is vrij snel als zorgverlener voor dit project gekozen.

De fracties van de PvdA, de VVD, de Progressieve Combinatie, het CDA en de SGP zijn  verontwaardigd over de gang van zaken bij het zojuist geopende woon-zorgcomplex De Tabakshof in Elst. Het van burgemeester en wethouders van Rhenen vindt ook dat het geen pas geeft dat de verpleeghuisplaatsen op de begane grond van De Tabakshof niet bereikbaar zijn voor de bewoners van Elst en directe omgeving. Na ondertekening van de huurcontracten met de Rhenense Woningstichting heeft zorgaanbieder Quarijn voor deze plaatsen voor dementerende ouderen een andere opzet gekozen. De zorgplaatsen worden in de particuliere sfeer aangeboden aan een exclusieve doelgroep welgestelde dementerende ouderen, met huurprijzen, inclusief betere zorg, van 3.500 euro per maand.

De gemeente Rhenen heeft meegewerkt aan een kleinschalig woon-zorgcomplex in Elst om betaalbaar wonen en zorg voor de inwoners in hun eigen omgeving te realiseren, zeggen wethouders Marius Guichelaar en Ad van Hees namens het gemeentebestuur. ,,Dit blijkt nu anders uit te pakken. De grond is aan de Rhenense Woningstichting tegen een goedkope prijs verkocht.”

De voormalige directeur van Quarijn heeft toezeggingen gedaan aan de Elster bevolking, in die zin dat hij heeft aangegeven dat dementerenden met een indicatie voor intramuraal verblijf een plaats in één de 12 te realiseren plaatsen kunnen krijgen. Hierbij is niet aangegeven dat er dan wel flink uit eigen middelen zou moeten worden bijbetaald. In onderling vertrouwen is de Rhenense Woningstichting een huurcontract met deze zorgverlener aangegaan.

De onderlegger(s) voor het huurcontract en het realiseren van de Tabakshof in Elst zijn:

  1. De beleidsregel CA 179 voor kleinschalig wonen zoals die vanaf 1/1/2007 gold;
  2. De beleidsregel CA 162 voor zorginfrastructuur zoals die vanaf 1/1/2007 gold.

De 12 plaatsen zijn dus met het (semi-)publieke geld van de Rhenense Woningstichting gerealiseerd. Zowel de gemeente Rhenen als de Rhenense Woningstichting zijn zeer ongelukkig met deze keus, maar zien tot op heden geen mogelijkheden om de keus van Quarijn terug te draaien.

De hiervoor genoemde beleidsregels zijn toch ontwikkeld en vastgesteld door het ministerie van VWS om alle doelgroepen met een AWBZ indicatie te huisvesten en te verzorgen en dit niet uitsluitend in te zetten voor veel verdieners en/of vermogenden.

De Kamervragen
Vragen van de leden Jan de Vries en Vietsch (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake het zorgcomplex De Tabakshof in Elst (Utrecht).

  1. Is het u bekend dat de stichting QuaRijn de benedenverdieping huurt van het zorgcomplex De Tabakshof in Elst (gemeente Rhenen) dat bestemd is voor 12 dementerende ouderen?
  2. Wat zijn de overwegingen van QuaRijn om te kiezen voor het ‘Martha Flora’ zorgconcept, waarvoor een maandelijkse eigen bijdrage van enkele duizenden euro’s betaald moet worden, zeker gezien het feit dat dit de enige zorginstelling in Elst is?
  3. Klopt het dat zowel de bewoners van Elst, de gemeente Rhenen als de Rhenense Woningstichting verrast zijn door de keuze van zorgaanbieder QuaRijn voor het ‘Martha Flora’ zorgconcept? Zo ja, bent u met ons van mening dat dit een onzorgvuldige procedure is?
  4. Bent u bereid de zorgaanbieder hierop aan te spreken en deze te verzoeken, in goed overleg met alle betrokkenen, een oplossing te vinden?
Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recente artikelen

Groot Europees onderzoek laat zien: aanvullende chemotherapie bij borstkanker niet altijd nodig

*Medisch Nieuws* Onderzoek & Life Sciences - 18 april , 2016 - 15:30