Gunstbetoon bij nascholing huisartsen binnen reclameregels

Array

Farmaceutische bedrijven houden zich over het algemeen aan de regels voor geneesmiddelenreclame bij nascholing van huisartsen. Dit constateert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in een rapport dat vandaag verschijnt. Om na te gaan of de onderzoeksresultaten representatief zijn voor alle nascholingsbijeenkomsten, roept de IGZ artsen op om overtredingen van reclameregels bij nascholingen te melden.

De IGZ bezocht in de periode april tot en met juni 2009 onaangekondigd twaalf door het College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH) erkende nascholingsbijeenkomsten, die door de farmaceutische industrie waren georganiseerd en gefinancierd. Daarbij toetste de IGZ of huisartsen en de farmaceutische bedrijven zich hielden aan de geldende reclameregels, met name die voor gunstbetoon.
Bevindingen IGZ
Het beeld van de geïnspecteerde nascholingen is overwegend positief.  Wel vindt de IGZ dat de vertegenwoordigers van de bedrijven tijdens de nascholing herkenbaar moeten zijn, bijvoorbeeld door het dragen van een badge. Daarnaast moet er een duidelijke dienstverleningsovereenkomst zijn tussen het organiserende bedrijf en de arts die optreedt als spreker. Afspraken tussen bedrijven en sprekers moeten transparant zijn.

Melden van overtreding reclameregels
De IGZ wil nagaan of de positieve bevindingen in haar steekproef representatief zijn voor de overige nascholingsbijeenkomsten die de farmaceutische industrie jaarlijks initieert. Daarom roept de IGZ in 2010 artsen die deelnemen aan nascholingen op om overtredingen van de reclameregels bij nascholingen te melden bij de IGZ. Dit past binnen de afspraken die de IGZ heeft met de Stichting Code Geneesmiddelenreclame en de Keuringsraad Openbare Aanprijzing Geneesmiddelen.

Als de IGZ besluit naar aanleiding van deze meldingen nader onderzoek te doen, dan richt de IGZ haar onderzoek op de organiserende partij en eventuele dienstverlenende beroepsbeoefenaren (bijvoorbeeld sprekers) en niet op de deelnemers aan de nascholing. De IGZ geeft daarbij nooit de naam van de melder vrij aan externe partijen (waaronder de onderzochte partij).

Ga hier na het rapport Gunstbetoon bij nascholing van huisartsen binnen de reclameregels

Bron: IGZ

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen