Groenlinks: Verburg moet snel helderheid geven over betrouwbaarheid Q-koorts test

0
162

GroenLinks-Tweede Kamerlid Tofik Dibi ergert zich aan de wijze waarop het kabinet denkt te kunnen omspringen met de levens van dieren en de gezondheid van mensen. Vandaag bleek tijdens het Vragenuur dat het kabinet niet heeft ingegrepen bij een besmet vleesschapenbedrijf in Nuenen dat al sinds de zomer in verband wordt gebracht met meer dan 40 mensen die Q-koort hebben. Dibi stelt vandaag schriftelijke vragen aan minister Verburg (landbouw) om opheldering te krijgen over de betrouwbaarheid van de Q-koorts test.

Tijdens het Vragenuur verdedigde Verburg dat de test waarmee de Q-koorts was vastgesteld in het bedrijf niet betrouwbaar genoeg zou zijn. Fred van Zijderveld van het Centraal Veterinair Instituut bestrijdt dat. Hij stelt dat de beide tests die de Voedsel en Waren Autoriteit gebruikt even betrouwbaar zijn, maar dat de ene goedkoper is dan de ander.

Dibi: Juist in kwesties die de volksgezondheid raken, moet de minister zeker zijn van haar zaak en duidelijk communiceren. Deze spraakverwarring maakt de onrust onder mensen alleen maar groter. Het kabinet is te afwachtend, verward en loopt het achter de feiten aan wat betreft het aanpakken van de Q-koorts.

GroenLinks wil dat de minister met een helder, preventief en consistent beleid komt ten aanzien van besmette locaties. Dat is de inzet van Dibi tijdens het spoeddebat dat binnenkort in de Kamer zal plaatsvinden.

Vragen van het lid Dibi aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de betrouwbaarheid van de vaginaal swabs (ingediend op 19 januari 2010)

1. Bent u bekend met het bericht Minister misleidt Kamer over Q-koortstest op www.nova.tv? Zo ja, wat is uw reactie?
2. Op basis waarvan is uw veronderstelling gebaseerd dat vaginaal-swabs minder betrouwbaar zijn dan tankmelkonderzoek, terwijl het Centraal Veterinair Instituut stelt dat dit niet zo is?
3. Waarom is niet direct ingegrepen toen de Voedsel en Waren Autoriteit afgelopen zomer constateerde dat negentien van de twintig monsters positief bleken en er dus ook echt sprake was van besmetting?
4. Had u met de kennis van nu niet meteen moeten ingrijpen bij het besmette vleesschapenbedrijf in Nuenen? Zo nee, waarom niet?
5. Klopt het dat de vaginaal-swabs een even goede methode is als het tankmelkonderzoek om besmetting met Q-koorts vast te stellen, maar dat het enige verschil is dat het tankmelkonderzoek goedkoper en efficienter is? Zo ja, waarom heeft u dit de Kamer niet gemeld tijdens het Vragenuur van 19 januari jongstleden?
6. Bent u bereid deze vragen zo snel mogelijk te beantwoorden, in ieder geval voor aanvang van het spoeddebat over deze kwestie?