Agressie-incidenten in ziekenhuizen altijd aangeven bij politie

0
200

‘Doe altijd aangifte als medewerkers door patienten of bezoekers worden bedreigd of aangevallen’. Dat is het advies van de sociale partners in de ziekenhuisbranche, verenigd in de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ). Met die uitspraak onderstrepen de partijen nogmaals hetgeen is vastgelegd in het convenant Veilige Publieke Taak dat tussen ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en diverse organisaties is afgesloten.

Achter het personeel staan

‘Zowel de personeelsleden als de ziekenhuizen kunnen aangifte doen van een gepleegd strafbaar feit. Als personeelsleden twijfelen, vinden we dat het ziekenhuis zijn verantwoordelijkheid moet nemen’, aldus Tjitte Alkema (NVZ) en Elise Merlijn (ABVAKABO FNV), voorzitter en vice-voorzitter van de StAZ, in een gezamenlijke verklaring.

‘Ziekenhuizen hoeven bij het aangifte doen geen namen van slachtoffers te noemen en kunnen het adres en een contactpersoon van het ziekenhuis opgeven’, stellen beide stichtingbestuurders. ‘Zo laten ziekenhuizen zien dat ze achter hun personeel staan en agressie niet tolereren. Als daders consequent gestraft worden, kan dat bovendien preventief werken.’

Preventiebeleid ontwikkelen
Geweld tegen ziekenhuispersoneel is de afgelopen jaren toegenomen. Toch voelen medewerkers zich veiliger op hun werkplek, omdat zij beter met agressie hebben leren omgaan. Veel ziekenhuizen hebben de laatste jaren een preventiebeleid ontwikkeld en hun medewerkers getraind in het omgaan met agressie. Een deel deed dat met behulp van het project Veiligezorg van de StAZ.

StAZ
De StAZ streeft in samenwerking met de ziekenhuizen naar een aantrekkelijke ziekenhuisbranche met wendbare en weerbare werknemers en organisaties.

Bron:Veiligezorg.nl