Plasterk en Klink nemen advies Numerus Fixus RVZ over

0
167

De loting voor de studie geneeskunde wordt afgeschaft. De ministers Plasterk en Klink nemen het advies over van de Raad voor de Volksgezondheid. Plasterk verwacht dat de nieuwe regeling al in het nieuwe studiejaar 2010-2011 zal worden ingevoerd. De universiteiten zijn vrij om te bepalen hoe zij studenten selecteren. Universiteiten kunnen dat nu al doen voor de helft van de beschikbare plaatsen. Het gemiddelde eindexamencijfer kan daarbij een rol spelen, naast een toelatingsgesprek en een motivatietoets. Studenten met een gemiddeld eindcijfer van 8 zullen volgens Plasterk nog steeds automatisch worden toegelaten.

Verder kunnen aankomende studenten momenteel maximaal drie keer meeloten voor een studie geneeskunde. Er zijn volgens Plasterk echter niet zo veel mensen die het zo vaak proberen en daarom verdwijnt ook die regeling als het aan hem ligt.