Faciliteer innovaties van structuren door precedentwerking

Themapolikliniek voor bijvoorbeeld preoperatieve screening (POS), voor patienten met hartfalen of voor patienten met benauwdheid zijn uitstekende vormen van patientvriendelijke geïntegreerde ziekenhuiszorg. Maar ze zijn moeilijk te bekostigen via de bestaande DBC-tarieven. Want wie mag een DBC openen voor bijvoorbeeld een POS poli? Alleen de anesthesist? Of ook de chirurg, de KNO-arts of een ander snijdend specialisme? Hiervoor is een aanpassing van de DBC systematiek nodig. Dat duurt gemiddeld 2,5 jaar als men er al uitkomt. Zo’n aanpassing van systematiek heet een structuur innovatie.

Wie aan zo’n innovatie begint, zou beter af zijn met een experimentele DBC die geldt voor de duur dat bijvoorbeeld die themapoli wordt geevalueerd. Dan kan ervaring worden opgedaan met de nieuwe vorm van bekostiging, voordat deze permanent wordt. Dus: eerst wordt een precedent gecreeerd, die pas na evaluatie permanent wordt en navolging krijgt.

Dit pleidooi houdt prof.dr. Guus Schrijvers in het rapport Ruimte voor Ziekenhuisinnovaties, dat hij schreef op verzoek van de NVZ vereniging van ziekenhuizen. Het rapport wordt dezer dagen op grote schaal verspreid onder Raden van Bestuur van Nederlandse ziekenhuizen en de relaties van de NVZ. Wilt u het ook lezen? Klik dan hier. Vindt u zijn economische teksten in dat rapport onleesbaar? Schrijvers heeft aan NVZ journalist Eiko Smid vijf interviews gegeven over de vijf hoofdstukken in dat rapport. Die gefilmde interviews duren per stuk 5 tot 8 minuten. Daarin legt Schrijvers  in woorden, die mensen met weinig tijd moeten kunnen begrijpen, wat er in het rapport staat. Wilt u de filmpjes zien?  Klik dan hier. Wilt u Schrijvers,  als u inderdaad hebt gekeken, mailen wat u vindt van deze vorm van long- distance learning?

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen