Euthanasiewet belemmert een goede dood

0
286

Het legaliseren van euthanasie heeft averechts gewerkt
Mensen met een euthanasieverklaring zijn niet verzekerd van een zachte dood.Twee derde van de mensen die een euthanasieverklaring heeft getekend en verlangt naar de dood, krijgt uiteindelijk geen hulp bij het sterven. Zij maken met erbarmelijke methoden zelf een einde aan hun leven.
Dit constateert schrijfster Margriet Bordes in haar nieuwe boek “Sprookje van een zachte dood”, dat 5 februari verschijnt, net voordat landelijk aandacht aan de zelfgekozen dood wordt gegeven.

Die vreselijke lijdensweg kan volgens Bordes voorkomen worden door mensen de beschikking te geven over een “euthanasie machine” waarmee zij zelf op een door hèn gekozen moment uit het leven kunnen stappen. In navolging van de “pil van Drion” doet zij een voorstel een dergelijke machine verder te ontwikkelen.

Artsen zijn bang om de euthanasiewens van hun patienten werkelijk ten uitvoer te brengen, zo stelt Margriet Bordes. Er zijn zoveel regels waaraan zij zich moeten houden, dat medici zeer terughoudend zijn en vaak geheel van euthanasie afzien, tegen de verwachting èn de hoop van de patient in. Dit geldt ook voor het geven van hulp bij zelfdoding.

De auteur heeft stervenden geïnterviewd vlak voor hun dood. Zij maakten vaak op gruwelijke wijze een eind aan hun leven omdat de arts hen in de steek liet. Bordes sprak ook met familieleden die hun dierbare hebben laten sterven, vaak met middeleeuwse methoden. En ze heeft artsen aan het woord gelaten die het niet aandurfden om euthanasie toe te passen. Bordes doet van haar journalistieke onderzoek verslag in de vorm van een Sprookje waarin ze aantoont hoe iemand die klaar is met zijn leven, geheel alleen komt te staan in zijn doodswens. Daarnaast wordt in tien korte verhalen de “struggle for death” beschreven en pleit de schrijfster voor het recht om, uit respect voor het leven, zelf te mogen beslissen over het moment van sterven. Daarvoor introduceert zij een euthanasie machine, die mensen de gelegenheid geeft zelf op een humane wijze te beschikken over de dood.

Margriet Bordes (1957) is gezondheidszorg jurist en heeft jaren in medische organisaties gewerkt. Daarnaast publiceerde zij twee dichtbundels en een boek over gezondheidsrecht.