Reumafonds wil landelijke cijfers over chronisch ziek en werk

Onduidelijkheid positie chronisch zieken op arbeidsmarkt
Het Reumafonds pleit ervoor de positie van chronisch zieken op de arbeidsmarkt in kaart te brengen en na te gaan of zij sneller ontslagen worden vanwege hun beperking. Het Reumafonds signaleert een sterke toename van het aantal chronisch zieke werknemers in outplacement trajecten. De versoepeling van het ontslagrecht vorig jaar lijkt daar debet aan te zijn. De jaarlijkse Support Award van het Reumafonds laat zien dat chronisch zieke werknemers heel goed in staat zijn hun functie uit te oefenen met hulp van de werkgever. Op zaterdag 6 februari wordt tijdens het RondReuma Congres door jurylid Loek Hermans (MKB Nederland) de Support Award 2010 uitgereikt.

Lodewijk Ridderbos, algemeen directeur van het Reumafonds: “In 2009 hebben wij opgeroepen chronisch zieken niet buiten spel te zetten in tijden van economische teruggang. Juist voor hen is het van economisch en sociaal belang dat zij aan het werk kunnen blijven. Nu, een jaar later, signaleren wij dat de bemiddeling voor werknemers met reuma of artrose en hun werkgevers weliswaar succesvol verloopt, maar we moeten niet te vroeg juichen. Uit het Project Chronisch Ziek en Werk[1] blijkt dat het aantal outplacementtrajecten van chronisch zieken is toegenomen sinds de versoepeling van het ontslagrecht in 2009. Dat is een zeer zorgelijke ontwikkeling”.

De CG Raad (Raad voor Chronisch zieken en Gehandicapten) en Boaborea, brancheorganisatie voor reïntegratiebureaus, bevestigen dat er geen duidelijke, landelijke cijfers zijn over de positie van chronisch zieken op de arbeidsmarkt.

Het Reumafonds vindt het van groot belang dat snel duidelijk wordt of de cijfers afkomstig uit voornoemd Project een landelijke tendens vertegenwoordigen.

Daarnaast roept het Reumafonds werkgevers op om meer moeite te doen om chronisch zieken voor hun bedrijf te behouden. De Support Award juryleden Alexander Rinnooy Kan (voorzitter SER), Loek Hermans (voorzitter MKB Nederland) en Hans Wiegel (voorzitter Zorgverzekeraars Nederland) sluiten zich hierbij aan: “Laten we er voor zorgen dat een chronische ziekte geen reden is en mag zijn voor ontslag, maar dat we ons richten op wat er binnen het bedrijf wél mogelijk is. De Support Award van het Reumafonds laat zien dat er met begrip en ondersteuning een hoop bereikt kan worden bij de eigen werkgever, tot tevredenheid van beide partijen.”

Over reuma
Bijna 2,3 miljoen Nederlanders hebben een vorm van reuma of artrose. Tweederde is jonger dan 65 jaar. Reuma is een zogenoemde ‘onzichtbare’ ziekte. Bovendien kunnen de klachten nogal grillig verlopen. Dit is de reden dat het mensen met deze ziekte vaak lang lukt het te verzwijgen. Het Reumafonds wil stimuleren dat mensen met reuma of artrose kunnen blijven werken. Dit is belangrijk voor hun eigenwaarde, sociale netwerk en hun economische situatie. Daartoe wil het fonds een maatschappelijke discussie op gang brengen. Onder andere om te voorkomen dat de ervaring en werkkracht van deze grote groep verloren gaat.

[1] Het Project Chronisch Ziek en Werk richt zich niet alleen op reïntegratie, maar ook op het behoud van werk. Het grootste verschil zit hem in de begeleiding. Clienten worden begeleid door een reïntegratiecoach, maar ook door een ervaringsdeskundige (iemand met bijvoorbeeld reuma). Door deze combinatie is professionaliteit, maar ook betrokkenheid gewaarborgd. De consulent helpt bij het (leren) omgaan met de aandoening, het verwijzen naar gespecialiseerde behandelaars of het kiezen van een passende beroepsrichting. Patientenverenigingen voor epilepsie (EVN), fibromyalgie (FES), MS (MSVN) en reuma (Reumapatientenbond) werken in dit project samen met één landelijk reïntegratiebureau en twee regionale reïntegratiepartners.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen