Anton Maes: De betaling van zorg anders regelen

Terwijl huisartsen nog geconfronteerd worden met bezuinigingen heeft de zorg een onzekere toekomst. Op dit moment houden namens het kabinet 2 werkgroepen zich bezig met bezuinigingsvoorstellen binnen de sector ter grootte van 10 miljard (Klink) tot 13 miljard (CVZ)  in 4 jaar. Dit op een begroting van de Nederlandse gezondheidszorg van 65 miljard per jaar. Klink zet voor deze bezuiniging hoog in op zijn stokpaardjes: functionele bekostiging en op uitbreiding van het B segment met vrije prijzen met selectieve inkoop en prestatiebekostiging.

Anton Maes, bestuurder van Stichting de Vrije Huisarts, komt met een reactie:
In de Volkskrant van 27 januari:  De betaling van zorg anders regelen

Devrijehuisarts.org

Luis in de pels van de Nederlandse gezondheidsautoriteiten

Recente artikelen