GGZ-professionals kiezen voor private zorginstelling

0
511

Mentaal Beter verwijst clienten door naar U-center
De netwerkorganisatie van psychotherapeuten, GZ-psychologen en psychiaters, verenigd in Mentaal Beter, gaat clienten doorverwijzen naar privékliniek U-center. Het gaat onder meer om burn-out clienten en mensen met afhankelijkheidsproblematiek.

Patient centraal
‘Door onze samenwerking met U-center kunnen we nog beter invulling geven aan onze clientgerichte benadering’, zegt directeur Ronald Buijs van Mentaal Beter. ‘Bij U-center worden clienten intensief, in relatief korte tijd behandeld. Dit in tegenstelling tot de ambulante zorg, waar behandeling minder intensief is. Afhankelijk wat voor clienten van belang is kan nu meer maatwerk worden geleverd. Als gevolg van de samenwerking breiden we onze dienstverlening uit.’

Nazorg
U-center krijgt door de samenwerking met Mentaal Beter aansluiting bij een netwerk van 400 GGz-professionals, die werkzaam zijn bij in totaal 100 vestigingen van Mentaal Beter, verspreid door het land. ‘Hierdoor kunnen we onze nazorg optimaliseren in de eigen omgeving van de client’, zegt Jolanda Franken, directeur Behandeling van U-center. ‘De drempel om door te verwijzen naar U-center is recentelijk weggenomen doordat zowel behandel- als verblijfskosten worden vergoed in de basisverzekering.’

Over Mentaal Beter
Mentaal Beter vormt als WTZi instelling een samenwerkingsverband van zelfstandig gevestigde GZ-psychologen, psychotherapeuten en psychiaters. Daarnaast heeft Mentaal Beter vestigingen in eigen beheer. De GGZ professionals aangesloten bij Mentaal Beter behandelen clienten met psychische klachten, gedrags- en relatieproblemen, die zijn doorverwezen door huisarts, medisch specialist of collega GGZ instellingen. De aangesloten professionals werken binnen de afspraken die zijn gemaakt met zorgverzekeraars. Mentaal Beter biedt contractering, zorginnovatie, praktijkautomatisering en andere faciliteiten. Daarnaast hebben de aangesloten GGz professionals de ruimte om zelfstandig te ondernemen met de ondersteuning van de kwaliteitsborging en –ontwikkeling van Mentaal Beter.

Over U-center
U-center is de eerste privékliniek in Nederland voor professionele behandeling én nazorg van mensen met een depressie, afhankelijkheid (alcohol, drugs, medicatie, gokken etc.), angsten, burnout en/of trauma. De (BIG-geregistreerde) staf van U-center biedt een breed scala aan korte intensieve behandelingen. De samenwerking met de Faculteit Psychologie van Maastricht University levert U-center de nieuwste internationale wetenschappelijke inzichten. De ligging van de luxe accommodatie, in het Zuid-Limburgse heuvelland, garandeert herstelbevorderende rust en de vereiste privacy.