Openbare kennisgeving Ontwerpbesluit Gedragscode voor de farmaceutische industrie

0
206

Nefarma-gedragscode
Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft een aanvraag ontvangen tot het afgeven van een verklaring in de zin van artikel 25, eerste lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) met betrekking tot het ontwerp van de Gedragscode van de Nederlandse Vereniging van de Research-georienteerde Farmaceutische Industrie (Nefarma) inzake het verwerken van persoonsgegevens door de farmaceutische industrie.
Lees het Ontwerpbesluit over de ontwerp-Gedragscode van Nefarma (65 KB)

Lees de ontwerp-Gedragscode voor de farmaceutische industrie (Nefarma-gedragscode) (713 KB)

Terinzagelegging van de stukken
Het ontwerp van de Gedragscode en het schriftelijk verzoek aan het CBP om een verklaring af te geven liggen tot zes weken na publicatie in de Staatscourant van 11 februari 2010, maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur, ter inzage bij het CBP, Juliana van Stolberglaan 4-10 te Den Haag. U dient hiervoor een afspraak te maken.

Belanghebbenden die opmerkingen wensen te maken over het ontwerpbesluit worden verzocht dit schriftelijk kenbaar te maken bij het CBP. Opmerkingen dienen uiterlijk zes weken na publicatie in de Staatscourant op onderstaand adres te zijn ontvangen onder vermelding van de bijbehorende ontwerpgedragscode.

Bron: CBP

Vorig artikelDVN: Nieuwe eenheid HbA1c
Volgend artikelCBP: Geen toegang zorgverzekeraars tot EPD
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.