Het verbeteren van balans: De voordelen van de Nintendo Wii.

Of je nu uit bed stapt, in de rij voor de kassa staat, of je fiets in de fietsenstalling zet, het grootste deel van de dag ben je onbewust bezig met het bewaren van je balans. Vanaf het moment dat je geboren wordt ben je bezig met het verbeteren of handhaven van balansvaardigheden. Dit is een proces dat jaren duurt en gaat met vallen en opstaan. Om dit proces op een positieve manier te beïnvloeden lijkt de Nintendo Wii een zeer geschikt hulpmiddel. Deze game console beschikt namelijk over een aantal eigenschappen dat van groot belang zijn om balansverbetering tot stand te kunnen brengen.

Allereerst is de Nintendo Wii “cool en gaaf” voor kinderen en jongeren. Aangezien de Nintendo Wii een zeer aansprekende methode is voor deze doelgroep zal de motivatie om te spelen (en dus te oefenen) groot zijn: Motivatie is de motor voor succes!

Ten tweede maakt de Nintendo Wii het mogelijk om in een groot aantal verschillende situaties je balansvaardigheden te oefenen. Waar Pavlov ons wees op de functie van conditionering lijkt motorisch leren voornamelijk tot stand te komen door het toepassen van specifieke vaardigheden (zoals balans) in groot aantal uiteenlopende situaties. Met dit in ons achterhoofd biedt de Nintendo Wii de mogelijkheid om balans te verbeteren door middel van skien, over ijsschotsen te lopen, koorddansen en nog veel meer.

Daarnaast is visuele feedback één van de pijlers achter het succes van de Nintendo Wii. Je ziet wat je goed doet, en je ziet wat je niet goed doet. Wetenschappelijk onderzoek van de laatste decennia heeft aangetoond dat visuele feedback een cruciale rol speelt bij de ontwikkeling van motorische vaardigheden. Denk hierbij aan de rol die video analyse momenteel speelt in de mondiale topsport.

Tot slot is de Nintendo Wii in vergelijking met krachtplaten, camerasystemen of virtual reality toepassingen relatief goedkoop. Het bezit dan ook niet de eigenschappen om wetenschappelijke data te verzamelen en te analyseren maar is daarentegen wel erg gebruiksvriendelijk en praktisch als interventiemiddel.

Een mooie toepassing van het werken met de Nintendo Wii vind je op het Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool Groningen. Dit instituut bezit een kenniswerkplaats “Motoriek & Leren” waar studenten en docenten in samenwerking met het werkveld praktijkgericht onderzoek doen naar verbeteren van balansvaardigheden bij kinderen in het speciaal onderwijs waarbij de Nintendo Wii gebruikt wordt als interventiemiddel. In totaal zullen 30 kinderen een interventie van 10 weken ondergaan waarbij meerdere malen per week een aantal balans spelletjes op de Wii gedaan worden. De resultaten worden vergeleken met een controle groep om te beoordelen of de Nintendo Wii kan bijdragen aan het verbeteren van balansvaardigheden van kinderen uit het speciaal onderwijs.

De laatste jaren zijn er wereldwijd projecten en onderzoeken gedaan naar de effecten van het gebruik van de Nintendo Wii. Het blijkt dat de Nintendo Wii een rol kan spelen bij valpreventie van ouderen, het verbeteren of handhaven van motorische vaardigheden bij Parkinson patienten en het verbeteren van balansvaardigheden bij kinderen.

Jan Willem Bruining MSc. Instituut voor Sportstudies, Hanzehogeschool Groningen

Recente artikelen