GGD Zuid-Holland Zuid gaat voor kwaliteit

De GGD Zuid-Holland Zuid heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Op 5 februari jl. is de afdeling Forensische geneeskunde door externe auditoren beoordeeld. Het resultaat is dat de afdeling Forensische geneeskunde met vlag en wimpel wordt voorgedragen voor HKZ certificering. Het HKZ certificaat biedt een basisgarantie voor de kwaliteit van de dienstverlening.

HKZ keurmerk
HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector. De GGD Zuid-Holland Zuid wil minimaal voldoen aan alle eisen die ten grondslag liggen aan HKZ-certificering. Kwaliteit betekent voor de GGD het leveren van goede en verantwoorde dienstverlening. Kenmerkend voor een HKZ certificaat is dat de klant centraal wordt gesteld, betrouwbare resultaten worden gepresenteerd en dat voortdurend wordt gewerkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening. Wie een HKZ-certificaat behaalt, zet dus een belangrijke stap voorwaarts op het gebied van kwaliteitszorg en -dienstverlening.

In 2009 heeft de GGD Zuid-Holland Zuid binnen de volgende afdelingen HKZ certificaten behaald en behouden:

* Jeugdgezondheidszorg

* OGGZ vangnet en advies

* Epidemiologie en beleid

* Technische Hygienezorg ( ISO gecertificeerd)
* Reizigersadvisering

* Infectieziektebestrijding

* Gezondheidsbevordering

* Algemeen deel

Binnen bovenstaande afdelingen heeft de GGD Zuid-Holland Zuid haar werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om verantwoorde zorg te kunnen leveren. De GGD Zuid-Holland Zuid is trots op dit behaalde resultaat.

Wat betekent dit voor mij?
De GGD Zuid-Holland Zuid levert, in opdracht van gemeenten, gekwalificeerde producten en diensten aan de inwoners in de regio. Inwoners hebben belang bij een goede dienstverlening en adequate zorg, die door professionele medewerkers wordt geboden met oog voor de behoeften en belangen van de client. Gemeenten hebben in toenemende mate behoefte aan betrouwbare partners waar zij diensten bij inkopen. Het HKZ certificaat versterkt de positie van de GGD in de zakelijke relatie met de gemeenten, maar ook wat betreft de samenwerking met andere partnerorganisaties.