Mevrouw dr. Carine Carels hoogleraar Orthodontie

0
416

Mevrouw prof. dr. C.E.L. (Carine) Carels (1957) is met ingang van 1 maart 2010 benoemd tot hoogleraar bij de Faculteit der Medische Wetenschappen/UMC St Radboud met als leeropdracht Orthodontie, in het bijzonder congenitale afwijkingen van gelaat en dentitie. Het gaat hier om onderzoek, diagnostiek, preventie en behandeling van aangeboren gelaatsafwijkingen voor zover de aandoening gevolgen heeft voor de groei van het gelaat en de ontwikkeling van het gebit.

Carine Carels studeerde van 1975 -1980 tandheelkunde aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) en specialiseerde zich vervolgens van 1980 – 1985 in de orthodontie. In 1985 promoveerde ze aan de Katholieke Universiteit Leuven tot Doctor in de Medische Wetenschappen en werkte daarna twee jaar als postdoctoraal onderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 1987 werd mevrouw Carels erkend als specialist in de Dento-Maxillaire Orthopedie door de Nederlandse Specialisten Registratie Commissie.

Genetica aangeboren aandoeningen
Mevrouw Carels is sinds 1987 hoogleraar Orthodontie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Ze was ook 21 jaar hoofd van de afdeling Orthodontie van de Universitaire Ziekenhuizen Leuven. Vanaf juli 2008 verbleef zij voor een jaar aan de Radboud Universiteit Nijmegen voor een sabbatical waar ze zich vooral heeft toegelegd op de genetica  van aangeboren aandoeningen van het gelaat en het gebit. Ook was ze gasthoogleraar bij de vakgroep Orthodontie en Orale Biologie.

Schisis
Prof. Carels zal de leidende rol van het UMC St Radboud en de Radboud Universiteit op het gebied van de Bijzondere Orthodontie internationaal versterken en uitbreiden. De Radboud Universiteit is toonaangevend in topzorg op het gebied van schisis en aangeboren schedel- en gelaatsafwijkingen.
Prof. Carels zal meewerken aan de centralisering van de zorg voor deze patienten in Nederland. Verder zal ze onder meer onderzoek doen naar de moleculair genetische oorzaken van hypodontie, een aangeboren tekort in aantal aangelegde tanden. Voorts zal ze een rol hebben in het opleiden van toekomstig mondartsen en orthodontisten.

Bron: RU