Cannabis schadelijk voor ongeboren kind

2
763

Promovenda El Marroun: “Effect van blootstelling in de baarmoeder aan cannabis is sterker dan van blootstelling aan tabak.”
Cannabisgebruik door zwangere vrouwen is nadeliger voor het ongeboren kind dan het gebruik van gewone tabak. Waar dat precies door komt, moet nader worden onderzocht. Op 4 maart promoveert drs. Hanan El Marroun op haar onderzoek binnen het grootschalige bevolkingsonderzoek Generation R.

Drs. Hanan El Marroun, wetenschappelijk onderzoeker op de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van Erasmus MC – Sophia, onderzocht voor haar promotie het cannabisgebruik van zwangere vrouwen en de gevolgen voor het kind. El Marroun vond dat cannabisgebruik tijdens de zwangerschap samenhangt met een verminderde groei van de baby in de baarmoeder. Ook hebben kinderen die blootgesteld waren aan cannabis een kleinere hoofdomtrek. Het effect van blootstelling in de baarmoeder aan cannabis is sterker dan van blootstelling aan tabak. Zelfs kortdurend cannabisgebruik, alleen in de vroege zwangerschap, resulteert in een lager geboortegewicht.

Ongeveer drie procent van de zwangere vrouwen gebruik cannabis tijdens de zwangerschap. Tweederde deel van deze vrouwen gebruikt cannabis alleen in het eerste trimester van de zwangerschap; de meeste vrouwen stoppen dus met het gebruiken van cannabis zodra ze weten dat ze zwanger zijn. Zowel vrouwen die alleen in het eerste trimester cannabis gebruiken als vrouwen die doorgaan met het gebruik, gebruiken tijdens de zwangerschap minder vaak cannabis dan voorafgaand aan de zwangerschap. Bovendien gebruiken deze vrouwen ook minder sterke cannabisproducten, marihuana of wiet in plaats van hasj, tijdens de zwangerschap in vergelijking met voorafgaand aan de zwangerschap.

El Marroun toont tevens aan dat het gebruik van cannabis van de moeder sterk samenhangt met het cannabisgebruik van de biologische vader van het kind: 80% van de vrouwen die cannabis gebruikte had een partner die ook cannabis gebruikte. Andere factoren die samenhingen met het cannabisgebruik tijdens de zwangerschap waren het hebben van een strafblad of in aanraking geweest zijn met justitie, ongetrouwd zijn en een geschiedenis van traumatische gebeurtenissen in de jeugd van de moeder.

Verder kwam uit het onderzoek naar voren dat het cannabisgebruik van de biologische vader niet samenhing met een verminderde groei van het kind tijdens de zwangerschap. Dit suggereert dat de groeiachterstand bij het kind wordt veroorzaakt door de specifieke blootstelling aan cannabis in de baarmoeder. Het mechanisme waardoor de kinderen achterbleven in groei is nog niet goed bestudeerd. El Marroun raadt om die reden verder onderzoek aan.

2 REACTIES

 1. In relatie tot het artikel wat verslag doet van het onderzoek van drs El Marroun heb ik ook het verslag Cannabis Use and Pregnancy, van Dr. Melanie Dreher gezien, RN, PhD, wat bovenaan de lijst staat.
  Op de eerste plaats weet iedereen dat het niet wenselijk is stoffen te consumeren tijdens de zwangerschap die dan ongewenst zijn. Ik juig het canabisgebruik tijdens een zwangerschap dus niet toe…

  Maar ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat er in het onderzoek gaten zitten… Uit het you tube verslag bleek dat de groep kinderen die bepaalde problemen ondervonden in verschillende leeftijdsgroepen, niet per defenitie dezelfde kinderen uit de groep van harihuanagebruikers waren, andere factoren zoals voeding, leefstijl en sociaal/economische factoren spelen dus ook een rol.
  Dr. Dreher deed onderzoek naar de invloed van het gebruik van marihuanan onder Jamaicaanse vrouwen alwaar het gebruik ervan een geaccepteerd iets is. Overigens roken er daar ook meer mannnen… Zij maakte terecht de opmerking dat er een duidelijke verschil was tussen de plattelandsmood van een Jamaicaanse en het jachtige leventje van een stedeling in de westerese wereld… Cannabis heeft een versterkende werking in de ervaring, welke afhankelijk van de persoon zelf maakt of deze positief of negatief is. Credo: niet de Cannabis zelf is de bepalende factor, maar de omstandigheden er omheen van de gebruiker ervan en de wijze en vooral ook de mate.

  Betreft de uitwerking van Cannabis op de groei van de baby denk ik uitgaande van de combinantie van de twee onderzoeken, dat sociaal economische factoren, zoals levenskwaliteit in voeding en leefstijl een veel bepalendere invloed hebben. Omdat Cannabis gebruik hier niet een algemeen geaccepteerd gegeven is, zal er onder de groep gebruikers per defenitie verhoudingsgewijs ook een grotere groep mensen zijn met een daarbij gepaard min of meer andere leefstijl dan die van een (doorgaans) meer ‘conservatief denkende’ groep.

  Ook denk ik dat een controle groep met meetgegevens van neefjes en nichtjes van Cannabisrooksters tijdens de zwangerschap er bij zou moeten vergeleken worden, met het onderscheid wel of geen Cannabis gebruik door die betreffende moeder. Al deze informatie is beschikbaar met dank aan het werk van de Consultatiebureaus. Dit om genetisch erfelijke factoren van lichaamsgroei ‘insinueerbaar’ dan wel zichtbaar te maken…

  Verder denk ik dat we vragen kunnen stellen over de samenstellingen van de doelgroep. Er zullen meer Cannabis rokende vrouwen in de Randstad zitten dan in een streng gereformeerde landsstreek…, waardoor ook de factor verschil in levenstijl(leefgedrag en voeding) een resultaten beinvloedende factor kunnen betekenen.

  Zoals wordt gemeld is het mechanisme waardoor kinderen -gebleken!- achterbleven in de groei onder Cannabisrokende zwangere moeders nog niet goed bestudeerd. Wat ik erg opvallend aan de documentaire vond was dat de ‘Cannabis’-babies zelfs betere reflexen leverden etc in reactie op hun omgeving. Ik pleit zeker niet voor Cannabisgebruik tijdens zwangerschap, maar een verdere nuance is wel op zijn plaats.

  Als je elke minuut van de dag met een J in je mond zit, zwnager of niet, dan kan je je afvragen of je wel goed bezig bent, en dat is niet anders dan als je elke dag een liter Wodka weg zou tanken…

  Heden ten dage laait de diskussie met het oog op de verkiezingen weer op… Maar laten we niet vergeten dat door het gedoogbeleid er weldegelijk succesvol een scheidng is ontstaan tussen de markt in Cannabis en de sterke verdovende middelen. Waar ik mezelf beduidend meer zorgen over maak is de ongecontroleerde markt-overstroming van ‘pilletjes’… En dan heb ik het nog niet over ‘GHBconsumerende aanstaande moeders’, maar gewoon het fenomeen. En dan is er ook de (legale) kwestie Retalin, wat een opium-derivaat is, en wat naar vernemen een groeiremmende invloed op de hersenen van kinderen zou hebben, en wat enkel als medicijn werkt bij kinderen die echt sterk adhd zijn, terwijl het bij anderen werkt als pep? Ik las elders dat studenten het zelfs gebruiken als studiebooster? En er kleven ook nog eens aanhankelijkheids-verschijnselen aan vast… …

  Terug naar het oorspronkelijke onderwerp. Ik denk dat de mate en de wijze waarop van gebruik alsmede de omgevingsfactoren zoals leefstijl inclusief voeding in zijn totaliteit factoren van invloed zijn die in samenhang verder onderzoek behoeven, naast het niet te vergeten onderzoek naar weldegelijk heilzame aspecten van het bewust en verantwoord gebruik van Cannabis. Van Cannabis is ook bekend dat kankerpatienten er bijvoorbeeld baat bij hebben om maar eens een ander geluid te laten horen.

  Moeders wees wijs, laat uw kind niet meeroken, drinken etc!

Comments are closed.