Koninklijke Onderscheiding voor Aukelien Kuizenga, Isala klinieken

Burgemeester Henk Jan Meijer reikt vrijdag 5 maart aanstaande omstreeks 16.15 uur de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau uit aan mevrouw A.J. Kuizenga in de Isala klinieken locatie Weezenlanden in Zwolle.

De koninklijke onderscheiding wordt uitgereikt op grond van de innovatieve verdiensten van mevrouw Kuizenga voor de klinische farmacie, na afloop van een minisymposium op dit vakgebied.

Klinisch farmaceutisch analist mevrouw Kuizenga was bij de start van haar loopbaan bijna 45 jaar geleden, een van de eerste analisten van een apotheek laboratorium in ons land. Zij heeft het laboratorium van de Isala klinieken in belangrijke mate gemaakt tot wat het nu is: een van de weinige volledig geaccrediteerde en geavanceerde ziekenhuisapotheek laboratoria van Nederland.

Het kwaliteitsdenken in de gezondheidszorg dateert vooral van de laatste tien jaar.

De kracht van mevrouw Kuizenga is dat zij van meet af aan heeft opengestaan voor verandering en verbetering. In de loop der jaren heeft zij als pionier veel veranderingen op haar vakgebied binnen de ziekenhuisorganisatie geïmplementeerd. Illustratief voor haar inzet zijn het verkrijgen van de ISO certificering, CCKL accreditatie en de GMPz erkenning voor het ziekenhuisapotheek laboratorium. Tevens was zij nauw betrokken bij de introductie van nieuwe analysetechnieken, waarvoor zij vaak zelf de ingewikkelde technische specificaties opstelde. Op grond van haar ervaring en expertise was zij voor velen vraagbaak voor lastige analytisch chemische problemen. Deze vraagbaakfunctie had zij niet alleen voor het laboratorium in Zwolle, maar ook voor de wijde regio.

Mevrouw Kuizenga heeft zich bovendien op vrijwillige basis voor de beroepsgroep  ingezet. Met als resultaat een kwaliteitsimpuls van de klinisch farmaceutische laboratoriumwerkzaamheden en verbetering van arbeidsvoorwaarden en waardering van de beroepsgroep. Daarnaast is zij tot op heden al jarenlang belangeloos actief voor kerk en samenleving.

Recente artikelen