Alles over prettig ouder worden in Gennep in één handboek

De gemeente Gennep geeft vanaf deze week het `Handboek prettig ouder worden in Gennep’ uit. Een handige klapper die ouderen wegwijs maakt in alle voorzieningen en mogelijkheden die er zijn voor ouderen om zo lang mogelijk prettig zelfstandig te kunnen blijven wonen.

“De meeste ouderen blijven graag zo lang mogelijk zelfstandig. Vaak is dat ook heel goed mogelijk, maar dan moet je wél weten waar je terecht kunt voor hulp, ondersteuning en een luisterend oor,”vertelt Mariet Seegers, wethouder. “Hoe kan ik een rolstoel, huishoudelijke hulp of een woningaanpassing aanvragen? Waar kan ik andere ouderen ontmoeten of vrijwilligerswerk doen? Is er bij mij in de buurt een maaltijdservice? Wie helpt me met het invullen van belastingformulieren? Kom ik in aanmerking voor een financiele tegemoetkoming? In het handboek is informatie van de gemeente en allerlei andere instanties gebundeld. Met pictogrammen, herkenbaar kleurgebruik en een groter lettertype willen we de informatie zo overzichtelijk en toegankelijk mogelijk aanbieden.”

Iedere inwoner die wordt bezocht door een ouderenadviseur krijgt een exemplaar van het handboek. In februari ging de voorziening `Buurten’ voor ouderen van start. De vrijwillige ouderenadviseurs van Buurten gaan langs bij oudere inwoners van Gennep om te horen wat hen bezighoudt en of ze nog ergens hulp bij nodig hebben. Wanneer een oudere hulp nodig heeft, dan heeft een ouderenadviseur een heel netwerk achter zich die hij kan inschakelen; welzijnsorganisaties, zorginstellingen, huisartsen en de gemeente Gennep. Buurten is een initiatief van welzijnsorganisatie Synthese en de gemeente Gennep. Ouderen en hun familieleden of mantelzorgers kunnen terecht op www.buurtengennep.nl voor meer informatie, of om een bezoek in te plannen.

Het handboek Prettig Ouder Worden in Gennep is verkrijgbaar bij de ouderenadviseurs van Buurten, of via het Wmo-loket van de gemeente Gennep (zie kolom Contact voor adresgegevens en openingstijden). Het Wmo handboek is ook online te raadplegen.