Positie van mensen met een beperking sterk verzwakt

Array

Positie van mensen met een beperking sterk verzwakt door bezuinigingsvoorstellen.
Het voorstel van de heroverweging langdurige zorg wordt gepresenteerd als een bezuiniging, maar zal uiteindelijk leiden tot een veel groter beroep op duurdere zorg en regelingen. Mensen met een beperking worden sterk op zichzelf teruggeworpen door te bezuinigen op de begeleiding vanuit de AWBZ. Tegelijkertijd wordt de ondersteuning die ze dan juist nodig hebben helemaal afgebouwd.

De clientondersteuning van MEE wordt in de voorstellen afgeschilderd als informatiefunctie, terwijl de focus van MEE ligt op het versterken van de eigen kracht van de client en hun sociaal netwerk. En dit is juist nodig als mensen met een beperking geraakt worden door bezuinigingen. Niet alleen in het voorstel voor de langdurige zorg, maar ook in andere voorstellen zoals bij het voorstel “op afstand van de arbeidsmarkt”, worden de kwetsbaren in onze samenleving zwaar geraakt.

MEE ondersteunt en begeleidt mensen met een beperking met vraagstukken op het gebied van opvoeding, onderwijs, arbeid, financien en wonen. De clientondersteuning van MEE werkt preventief en voorkomt dat mensen in een latere fase een beroep moeten doen op duurdere vormen van ondersteuning en zorg. Als de clientondersteuning vervalt, leidt dit tot onevenredige meerkosten voor onder andere speciaal onderwijs, Wajong-uitkeringen, AWBZ-zorg en jeugdzorg.

‘Juist in tijden van bezuinigingen is het noodzakelijk dat mensen met een beperking de mogelijkheid krijgen hun kracht te benutten. Professionele clientondersteuning versterkt de eigen kracht en de zelfredzaamheid en mobiliseert ook het sociaal netwerk om de client heen. Vroegsignalering en de juiste clientversterking maken dat zij zich vaak goed redden zonder een beroep te hoeven doen op zwaardere vormen van ondersteuning of zorg. MEE heeft een grotere preventieve werking”, zegt Auke Blom, waarnemend directeur MEE Nederland.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen