CIZ doet het beter dan de Spoorwegen

Array

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) krijgt van haar clienten/patienten een gemiddeld rapportcijfer van 7,2.  Zij scoort daarmee hoger dan de Nederlandse Spoorwegen die op 7,0 uitkomt.  De CIZ-uitkomst komt naar voren uit een steekproef van 6800 personen die leidinggevend Julius-onderzoeker en programmaleider onderzoek geïntegreerde somatische zorg,  dr. Wynand Ros trok uit het bestand van één miljoen geïndiceerden uit 2008. Hij stratificeerde de steekproef vooraf naar regio en naar werkprocedure (direct, verkort,  standaard en uitgebreid).  Hij includeerde clienten die in het najaar 2008 een indicatiebesluit ontvingen.

De vragenlijsten en reminders werden vanaf mei tot en met augustus 2009 verstuurd.  Van de 6800 vragenlijsten kwamen er 2551 terug:  de respons rate bedroeg 38%. Dat is even hoog als in eerdere Julius studies in 2001 en  2006 naar clientervaringen met indicatiestelling.  De respons verschilde niet naar regio en naar werkprocedure.  De respons is lager onder clienten met een uitgebreide werkprocedure en bij psychogeriatrische patienten. Het rapportcijfer 7,2 is niet gerelateerd aan werkprocedure, regio en het wel of niet krijgen van een positief besluit. Er is ook geen relatie met afhandelingsnelheid: clienten die bijvoorbeeld binnen een paar dagen hun besluit ontvingen, scoorden niet hoger dan zij die een paar weken moesten wachten.

Het rapportcijfer gaat omhoog indien indicatie-adviseurs hun afspraken nakomen.  Als zij bijvoorbeeld zeggen dat de patient binnen een paar dagen wordt teruggebeld,  dan stijgt het rapportcijfer als dat inderdaad gebeurt.  Het zakt aanzienlijk tot onvoldoende,  indien afspraken niet worden nagekomen.  Verder beïnvloedt correctheid, serieus nemen en duidelijke informatieoverdracht het rapportcijfer gunstig.

Al deze informatie presenteerden Wynand Ros en Guus Schrijvers tijdens het negende congres over recente ontwikkelingen in de indicatiestelling, Awbz en Wmo. Wilt u precies weten wat de uitkomsten waren en alle ervaringen van clienten beoordelen? Over enkele dagen staat het rapport op de website www.integratedcare.nl doorklikken op publicaties en op publicaties Unit Innovaties in de zorg.  Wilt u alle PPP inzien van lezingen tijdens dit boeiende congres? Klik dan hier.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen