Eerste boevendokters afgestudeerd

Array

Op 7 en 14 april ontving de eerste lichting justitieel geneeskundigen ofwel boevendokters haar diploma. Ondergetekende had de eer de diploma’s uit te reiken aan dertig huisartsen en sociaal geneeskundigen die in huizen van bewaring en gevangenissen werken. Zij volgden de afgelopen twee jaar een opleiding van in totaal 60 uur bij het Julius Centrum.

Belangrijke vakken waren:
1. infectieziekten,
2. psychiatrische ziektebeelden
3. verslaving
4. schotwonden en andere letsels
5. consulthantering in gevaarlijke situaties
6. gezondheidsrecht en
7. patientenzorg binnen een overheidsbureaucratie.

De opleiding ontving grote lof van de deelnemers. Wat opviel, was het gegroeide zelfvertrouwen. Eén van de deelnemers: Ik ben vorige week gewoon bij de gevangenisdirecteur binnen gestapt en heb gezegd dat iets niet kon. En hij luisterde zo maar naar mij. Een paar dagen later vroeg de directeur mij voor een werkgroep, die het protocol opnieuw ontwerpt over hoe te handelen bij suïcide pogingen door gedetineerden. Ook werd de uitwisseling van ervaringen gewaardeerd. Men voelt zich daardoor niet meer alleen staan.

In totaal werken in Nederland circa 130 boevendokters. Het is de ambitie van het Ministerie van Justitie en het Julius Centrum om deze allemaal in de komende jaren deze opleiding aan te bieden. Vanuit Oost Europa en Canada bestaat belangstelling voor de opzet van de cursus. Deze lijkt uniek te zijn in de wereld. De cursus kwam tot stand dankzij de inspirerende inzet van Gon Schierek, leidinggevende voor gezondheidszorg bij het Ministerie van Justitie, de creatieve inbreng van de docenten Joep van Buren, Jos Schoenmakers en Luc van Berkestijn alsmede de grote ijver van de cursussen organisatoren Petra Schimmel en Clarine Sies. Wilt u deelnemen aan de opleiding die in september opnieuw start? Stuur dan een mail naar [email protected]
Guus Schrijvers

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen