Op 1 juni wordt het EPD plenair in de Eerste Kamer behandeld

De Eerste Kamer gaat de EPD-wet op 1 juni behandelen. Met dit voorstel worden zorgaanbieders verplicht zich aan te sluiten bij het Landelijk Schakelpunt (LSP). De Eerste Kamercommissie voor VWS/JG heeft op 20 april 2010 het nader voorlopig verslag uitgebracht en wacht op de nadere memorie van antwoord. De commissie wenst de nadere memorie van antwoord uiterlijk te kunnen agenderen op 18 mei 2010. De plenaire behandeling vindt plaats op 1 juni 2010.  Dit wetsvoorstel voegt aan de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg de randvoorwaarden toe voor een veilige en zorgvuldige invoering van een landelijk elektronische patientendossier (EPD). Door het landelijk EPD zijn bepaalde medische gegevens van een patient altijd beschikbaar en hoeven de gegevens maar één keer ingevoerd te worden en kunnen ziekenhuizen, huisartsen en andere zorgverleners de actuele gegevens van een patient vanuit het hele land opvragen en inzien. Hiermee wil het kabinet de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorg verbeteren.

De commissie heeft op 22 maart 2010 een rondetafelgesprek met deskundigen gehouden. Het verslag van deze bijeenkomst heeft de commissie op 24 maart uitgebracht (EK 31.466, F  pdf icoon).

Met dit voorstel worden zorgaanbieders verplicht zich aan te sluiten bij het Landelijk Schakelpunt (LSP). Het LSP beheert de landelijke verwijsindex voor alle elektronische gegevensuitwisseling voor het EPD. Deze index bevat een overzicht van alle zorgaanbieders die een behandelrelatie met een patient hebben. Hierdoor kunnen de medische gegevens door de ene zorgaanbieder opgevraagd worden bij de andere. Het EPD bevat zelf geen medische gegevens, maar alleen een reeks verwijzingen naar de digitale dossiers waarin deze gegevens staan. De patient krijgt zelf ook inzage in zijn gegevens. Het wetsvoorstel is een soort kaderwet. De specifieke voorwaarden worden uitgewerkt in lagere regelgeving.

Als dit wetsvoorstel door de Staten-Generaal wordt aanvaard zoals het bij de Tweede Kamer is ingediend, zal de titel van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg voortaan luiden: Kaderwet elektronische zorginformatieuitwisseling.

Het voorstel (EK 31.466, A pdf icoon) is op 19 februari 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, SGP en CDA stemden voor. De Eerste Kamercommissie voor VWS/JG heeft op 20 april 2010 het nader voorlopig verslag uitgebracht en wacht op de nadere memorie van antwoord. De commissie wenst de nadere memorie van antwoord uiterlijk te kunnen agenderen op 18 mei 2010. De plenaire behandeling vindt plaats op 1 juni 2010.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen