Eerstelijns Spoedeisende Hulp project van KW1C en JBZ op Expo 2010 in Shanghai

Het Koning Willem I College (KW1C) en het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) hebben meegewerkt aan een gezondheidsproject in Shanghai op het gebied van de Spoedeisende Hulp. In één van de dichtbevolkte wijken van Shanghai is een voorziening ingericht naar het voorbeeld van de Nederlandse huisartsenzorg. Verpleegkundigen en doktersassistenten zijn opgeleid om de praktijken te bemensen. Dit bijzondere onderwijsproject wordt vanaf 1  mei gepresenteerd in het Nederlandse paviljoen op de World Expo 2010 in Shanghai.

De huisartsengeneeskunde, zoals die in Nederland wordt beoefend, is zeer efficient en effectief. In het buitenland gaan mensen voor acute medische zorg vaak meteen naar het ziekenhuis, wat een veel duurdere vorm van zorg is. Bovendien wordt weinig aan preventie gedaan. Het doel van het zogenaamde ‘ First Line Health Care’– project in Shanghai was het opzetten van een goede eerstelijnsgezondheidszorg in Shanghai. Begonnen is in het Minhang-district om de aanpak daarna in andere districten van deze wereldstad uit te rollen.

Samenwerking
In het ‘First Line Health Care’– project werkten het KW1C en het JBZ samen met huisartsen uit Vught, opleiding Huisartsengeneeskunde van de Universiteit van Gent, het ROC Westerschelde en ziekenhuis Zorgsaam in Terneuzen. Over de samenwerking is door Marijke van der Putten samen met ROC Westerschelde een film gemaakt, die op de wereldtentoonstelling wordt getoond.

De filmdelen opgenomen in Den Bosch geven inzicht in het beroep van doktersassistente en laten zien hoe in de opleiding wordt samengewerkt tussen KW1C en JBZ. Het onderwijsprogramma bevat naast opleidingsprogramma’s voor doktersassistentes een zogenaamde ‘train de trainer’-module, zodat de opgedane kennis ook weer kan worden doorgegeven.

E-learning
Helma Hoebink, directeur Onderwijseffectiviteit van het KW1C, vertelt onder de indruk te zijn van de leergierigheid en het enthousiasme van de Chinese partners. “De snelheid waarmee zij vernieuwingen invoeren is indrukwekkend”, aldus mevrouw Hoebink. “Het onderwijsprogramma is gestoeld op competentiegericht leren, een volkomen nieuwe onderwijsmethode voor hen. Maar mede dankzij de voor iedereen toegankelijke digitale leeromgeving pikten de studenten alles erg snel op.”

De in het project ontwikkelde e-learning programma’s zijn ook van groot belang voor de opleiding van verpleegkundigen en doktersassistenten in de Nederlandse gezondheidszorg.