Invoer Elektronisch Patiëntendossier JBZ uitgesteld

De invoering van het Elektronische Patientendossier en planningssysteem ALERT® in het Jeroen Bosch Ziekenhuis is uitgesteld. Besloten is om de invoering uit te stellen tot na het betrekken van de nieuwbouw. Wanneer het ziekenhuis zou vasthouden aan de invoering zoals nu gepland, zou deze samenvallen met de voorbereiding op en verhuizing naar de nieuwbouw. De Raad van Bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis acht dit een te groot risico voor de patientenzorg. Tot en met de verhuizing naar de nieuwbouw wordt met de huidige ICT systemen doorgewerkt.

De invoering van het EPD en het planningssyteem is qua vorm uniek en brengt veel voordelen met zich mee. Natuurlijk is een dergelijke invoering complex waardoor we hebben moeten concluderen dat de planning om bij het betrekken van de nieuwbouw klaar te zijn, te ambitieus was.

Wijzigingsvoorstel
ALERT LSC en het Jeroen Bosch Ziekenhuis hebben gesproken over de risico’s en gevolgen van de vertraging. Zij hebben samen besloten om een wijzigingsvoorstel op te stellen. Dit voorstel leidt tot een aangepaste planning van de testfase en invoering. Naar verwachting is het wijzigingsvoorstel in mei gereed. Het ziekenhuis inventariseert verder wat de gevolgen precies zijn voor de bedrijfsvoering in de nieuwbouw.

Opleidingen
De periode tot aan de nieuwbouw geeft meer gelegenheid om voorbereidingen te treffen, waaronder het verzorgen van opleidingen om met het systeem om te leren gaan. Ook kan het programma in de testfase nog sterker verbeterd worden. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft nog steeds het volste vertrouwen in het product ALERT® en in ALERT LSC als leverancier.

Alert Life Sciences Computing BV
Alert Life Sciences Computing BV is de in Nederland gevestigde dochteronderneming van het Portugese Alert Life Sciences Computing SA. Dit is een snelgroeiende leverancier van innovatieve applicaties voor alle actoren in de gezondheidszorg, met op dit moment ruim 550 medewerkers. Alert Life Sciences Computing is vastberaden om van de Benelux haar tweede thuismarkt te maken; het productportfolio, de dienstverlening en de positionering zijn daarop gericht. Meer informatie kunt u vinden op: www.alert-online.com.

Bron: JBZ