GERECHTSHOF schorst convenant ziekenhuizen

Array

De vorderingen van de beroepsverenigingen NVAM (Nederlandse Vereniging Anesthesie van Medewerkers) en LVO (Landelijke Vereniging van Operatie assistenten) zijn in het hoger beroep tegen het vonnis van de kortgedingrechter door het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch toegewezen. Het Gerechtshof is van oordeel dat sprake is van een ontoelaatbaar kartel van de ziekenhuizen en meent dat daarvoor geen rechtvaardiging bestaat, in die zin dat wordt voldaan aan de vier cumulatieve eisen die de Mededingingswet voor een dergelijke uitzondering stelt. Het Gerechtshof gelast de 15 ziekenhuizen het convenant “Samenwerken, samen opleiden” op te schorten, dat wil zeggen geen uitvoering te geven, waar het de arbeidsmarkttoeslagen en het verbod om binnen 12 maanden als zelfstandige terug te keren betreft. Dit betreft de wezenlijke beperkingen in het convenant. Het Gerechtshof legt de ziekenhuizen hoofdelijk een dwangsom op van € 10.000,– per overtreding tot een maximum van € 100.000,–.

De beroepsverenigingen zijn verheugd over de uitspraak van het Gerechtshof.

Centraal in de bezwaren van de verenigingen staat dat de 15 ziekenhuizen met dit, thans ook door het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch vastgestelde, kartel eenzijdig, individueel en collectief, de arbeidsvoorwaarden tot het minimum van de CAO reduceren en elke vorm van (schaarste)toeslagen uitsluiten en gezamenlijk de voorwaarden van de inkoop van zelfstandigen (ZZP’ers en via detacheringsbureaus) bepalen en daarmee proberen concurrentie op de arbeidsmarkt uit te sluiten. De 15 ziekenhuizen gaan daarbij volledig voorbij aan de werkelijke problemen, de grote werkdruk en de uitstroom van medewerkers, en hebben tot op heden geweigerd inhoudelijk over het convenant te spreken. De 15 ziekenhuizen hebben kort gezegd de anesthesiemedewerkers en operatieassistenten niet serieus genomen en evenmin een draagvlak willen creeren.

Ook het feit dat de ziekenhuizen al zijn gestart met de uitvoering van (delen) van het convenant en dat er in andere regio’s ook soortgelijke convenanten in ontwikkeling zijn, maakte het instellen van het spoedappèl noodzakelijk. Het Gerechtshof heeft, gelet op de grote belangen voor de medewerkers en de ziekenhuizen, ingestemd met het voeren van een spoedappèl, verzoeken daartoe worden vrijwel altijd afgewezen.

Om de ook door de verenigingen vastgestelde tekorten en de in een onaanvaardbaar aantal gevallen extreem hoge werkdruk te gaan bestrijden zijn de verenigingen voornemens op de kortst mogelijke termijn met de besturen van de 15 ziekenhuizen, de diverse specialistenverenigingen, de vakbonden, zorgverzekeraars, opleidingsinstituten en de politiek te gaan overleggen om tot een met name ook voor de medewerkers aanvaardbare oplossing te komen om de huidige, maar zeker de toekomstige tekorten een halt toe te roepen en de hoge werkdruk tot aanvaardbare proporties terug te brengen

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen