Ton van Balkom: Niet gelijk medicijnen voor schrijven bij lichte depressie

Patienten met zware klachten moeten sneller medicijnen krijgen
Eén op de vijf Nederlanders maakt in zijn of haar leven een angststoornis door. We spreken dan al snel over meer dan een miljoen mensen. Volgens de Nederlandse Richtlijn Behandeling Angststoornissen kunnen medicijnen een belangrijk onderdeel van de behandeling zijn. Ook als bij angst-en dwangklachten depressieve gevoelens aanwezig zijn, wat vaak het geval is, kunnen medicijnen worden voorgeschreven.Patienten met lichte angst- en depressieklachten mogen in principe niet meteen medicijnen voorgeschreven krijgen. Artsen of hun assistenten moeten hun in eerste instantie zelfhulp aanbieden via bijvoorbeeld internet of een boek.

Ton van Balkom, hoogleraar psychiatrie verbonden aan VU mc en voorzitter van de commissie Herziening Angst- en Depressierichtlijn: “We adviseren artsen in de nieuwe richtlijn om niet gelijk medicijnen voor te schrijven. De eerste stap is om voorlichting te geven, met als doel de patient te activeren en het vermijdingsgedrag tegen te gaan”. Patienten met zware klachten moeten zo nodig juist sneller medicijnen krijgen dan nu vaak gebeurt. Dat is de essentie van nieuwe behandelrichtlijn, die door een commissie van deskundigen wordt vastgesteld. Volgens de voorzitter van de commissie, de hoogleraar psychiatrie Ton van Balkom, wordt de nieuwe richtlijn de komende periode door gevoerd.

De ADF stichting vindt het goed dat er medicatie is, maar ook dat er kritisch naar gekeken wordt. Daarom organiseert de stichting op 28 april a.s. in Driebergen een informatieavond over medicatie bij angst en depressies. Professor van Balkom informeert deze avond de aanwezigen over tal van aspecten rondom medicatie voor angst- of dwangklachten. Ook is er volop gelegenheid om vragen te stellen. Een apotheker zal daarnaast informatie geven over benzo’s/tranquillizers en het afbouwen hiervan.

De Richtlijn Angst is te vinden op www.adfstichting.nl en op www.nedkad.nl

Het gebruik van medicatie om deze gevoelens in te tomen neemt toe. Maar tegelijk nemen de vragen ook toe: Werkt het wel? Is het middel niet erger dan de kwaal? Wat zijn de effecten op de langere termijn?
De Richtlijn Angststoornissen is recent gereviseerd. Aanleiding voor de update is nieuw wetenschappelijk onderzoek dat onder meer aantoonde dat het meest voorgeschreven middel bij angst – antidepressiva- vooral bij lichte klachten een grote placebowerking heeft.

Angst- en depressieklachten komen in Nederland vaak voor. Volgens Van Balkom van het VU Medisch Centrum in Amsterdam krijgt 15 procent van de Nederlanders ooit in zijn of haar leven te maken met deze problemen. De Stichting ADF (angst, dwang en fobie) krijgt ook jaarlijks 20.000 informatieaanvragen.

In de bestaande richtlijn was volgens Van Balkom het onderscheid tussen lichte en zware behandelingen niet zo duidelijk omschreven. Patienten kregen daardoor te snel medicijnen toegediend of juist te laat. Hij verwacht dat patienten nu sneller een passender begeleiding krijgen.

De richtlijn is herzien omdat er twijfel bestaat of de medicijnen wel werken. Bovendien bestaat er onzekerheid over de effecten op langere termijn.