Schoolkinderen steeds vaker doelwit bij conflicten

Steeds vaker zijn schoolkinderen in conflictgebieden het doelwit van gewapende aanvallen. Willens en wetens richten gewapende groeperingen hun agressie op scholen en schoolgaande kinderen. 90% van de slachtoffers in conflicten zijn burgers, de helft van hen kinderen.  Dit is één van de bevindingen in het rapport “The Future is Now; education in countries affected by conflict”, dat kinderrechtenorganisatie Save the Children vandaag uitgeeft.

Het rapport vormt de afsluiting van de vierjarige campagne “Rewrite the Future”. In de afgelopen jaren gingen wereldwijd veel meer kinderen naar school dan voorheen. Waar in 2006 nog 115 miljoen kinderen geen toegang hadden tot onderwijs, was dat cijfer in 2010 gedaald naar 72 miljoen. Maar de organisatie wijst er ook op dat deze ontwikkeling juist in conflictgebieden niet plaatsvindt. Nog steeds gaan daar 39 miljoen, ofwel één op de drie, kinderen niet naar school. Het aantal conflicten nam in de afgelopen jaren toe. En daarmee ook het gerichte geweld tegen schoolkinderen. Zo waren er tussen 2006 en 2009 in Afghanistan 2.450 aanvallen op scholen. In de Democratische Republiek Congo werden kinderen vanuit hun school ontvoerd door het beruchte ‘Verzetsleger van de Heer’.

“Het is schokkend en onaanvaardbaar dat geweld gericht wordt op kinderen en hun leraren”, zegt Holke Wierema, directeur van Save the Children. “Zij horen beschermd te worden. Hun scholing en opleiding is niet alleen belangrijk voor hun eigen ontwikkeling, maar ook voor het bereiken van vrede in hun gemeenschap. Daarom zullen wij ons ook in de komende jaren in blijven zetten voor goed basisonderwijs in deze gebieden.”

Dankzij de inspanningen van de organisatie gingen in landen als Afghanistan, Pakistan, Oeganda, Soedan en Congo inmiddels 1,4 miljoen kinderen voor het eerst naar school en is voor 10 miljoen kinderen de kwaliteit van het basisonderwijs verbeterd. Om de Millenniumdoelstelling “alle kinderen naar school te halen” zijn echter nog grote inspanningen nodig en met name in conflictgebieden. Het rapport wijst erop dat 60 % van de fondsen die wereldwijd voor basisonderwijs beschikbaar zijn, nodig zijn in conflictgebieden. Maar dat slechts 10 % daadwerkelijk aan deze landen wordt toegekend.

Bron:AllePersberichten.nl