IGZ is zeer verheugd over beroepsverbod arts Citykliniek

0
200

De IGZ is zeer verheugd met de uitspraak van het tuchtcollege, die de heer Goerdin (Haagse Citykliniek) zijn artsentitel heeft ontnomen, waardoor hij niet langer zijn beroep als arts kan uitoefenen. Het tuchtcollege legde vandaag de maatregel op van doorhaling van de inschrijving in het BIG-register en heeft de inschrijving van de arts in het BIG-register met onmiddellijke ingang geschorst. De IGZ vindt dit van groot belang voor de patientveiligheid.

De IGZ is vorig jaar een spoedprocedure gestart bij het Tuchtcollege. De IGZ heeft aangetoond dat de arts ernstig tekort is geschoten in de uitoefening van zijn beroep en in het nemen van zijn verantwoordelijkheid als arts. De arts heeft minstens 53 patienten in hun behandeling benadeeld en schade aan hen toegebracht. Zo liepen van 46 patienten die een borstvergroting ondergingen, er 22 een (vaak ernstige) infectie op.

In juni vorig jaar sloot de IGZ de Haagse Citykliniek, omdat deze arts (die daar medisch directeur en enig operateur was) daar onverantwoorde zorg leverde. Aanleiding voor dit bevel tot sluiting waren verschillende meldingen over ernstige wondinfecties, foutieve plaatsing van borstprotheses en onvoldoende nazorg. De IGZ toonde aan dat de voorwaarden voor het leveren van verantwoorde zorg ontbraken en dat er sprake was van risico’s voor de patientveiligheid.

De verwijten van de IGZ aan de arts zijn:

  • hij opereerde in ruimten die daartoe niet geschikt zijn;
  • hij hield zich niet aan de regels voor infectiepreventie;
  • de omstandigheden waaronder hij patienten sedatie toediende waren risicovol;
  • hij had de pré- en postoperatieve zorg niet goed geregeld, zo beschikte hij niet over samenwerkingsafspraken met andere ziekenhuizen of klinieken
  • hij hield zijn patientendossiers niet goed bij;
  • hij had de kwaliteit van de gebruikte geneesmiddelen en medische hulpmiddelen niet goed geregeld, zo trof de IGZ geneesmiddelen aan die al over de houdbaarheidsdatum waren en een medisch apparaat dat geen CE-markering had;
  • hij gaf zich uit voor chirurg terwijl hij gynaecoloog was;
  • hij ziet het feit dat hij tekortgeschoten is en de ernst hiervan, niet in. De kans op verder disfunctioneren is dan ook groot als hij nog langer als arts door zou mogen werken.

Bron: IGZ