Positief resultaat onderzoek cursus ‘Geen paniek’

Array

Paniekklachten verminderen en effecten houden ook op langere termijn aan
Preventie en vroeginterventie bij mensen met lichte tot matige paniekklachten kan de ontwikkeling van een chronische stoornis mogelijk voorkomen. Met dit doel heeft GGNet de groepscursus ‘Geen Paniek’ ontwikkeld. De cursus is bestemd voor volwassenen van 18 jaar tot 65 jaar die last hebben van lichte tot matige paniekklachten. De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten onder deskundige begeleiding.

GZ-psycholoog Peter Meulenbeek, werkzaam bij GGNet, promoveerde aan de Vrije Universiteit op onderzoek naar de cursus ‘Geen paniek’. Hij beschrijft in zijn proefschrift twee onderzoeken naar de effectiviteit en de uitvoerbaarheid van de cursus.Verschillende ggz-instellingen waren betrokken bij dit onderzoek. Het eerste onderzoek betreft een pilotstudie onder 12 GGZ-instellingen waar 114 cursisten aan deelnamen. Het tweede onderzoek betreft een gerandomiseerd onderzoek waaraan 17 GGZ-instellingen deelnamen en 217 cursisten. Op grond van deze onderzoeken kan geconcludeerd worden dat de cursus effectief is in het verminderen van paniekklachten en dat de positieve effecten ook op langere termijn aanhouden. Verder blijkt dat de cursus uitvoerbaar is in een instelling voor de geestelijke gezondheidszorg en dat deze goed wordt ontvangen door de cursisten.

Per jaar heeft ongeveer een kwart miljoen Nederlanders in de leeftijd van 18-65 jaar last van een paniekstoornis. Een paniekstoornis is een psychische aandoening die de kwaliteit van leven vermindert, de kans op andere psychische stoornissen vergroot en hoge kosten met zich meebrengt. Jaarlijks gaat het om 80.000 nieuwe gevallen.

Recente artikelen