Hoge verwachtingen van kersverse verpleegkundigen en verzorgenden

Verpleegkundigen en verzorgenden hebben hoge verwachtingen van recent gediplomeerden. Het merendeel maakt die hoge verwachtingen waar. Het onderwijs lijkt goed aan te sluiten op de praktijk.

Verpleegkundigen en verzorgenden vinden dat je recent gediplomeerden direct volwaardig in moet kunnen zetten, zo blijkt uit onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg). Het merendeel maakt die hoge verwachtingen waar. Driekwart van de ondervraagde verpleegkundigen en verzorgenden vindt dat recent gediplomeerde collega’s goed zijn voorbereid op de zorgpraktijk.

Aansluiting
De aansluiting met de praktijk is voor verzorgenden beter dan voor verpleegkundigen. Net afgestudeerde verpleegkundigen die op een ziekenhuisafdeling beginnen, moeten vaak nog extra kennis verwerven over de ziekte van hun specifieke clientengroep. Bij het duale onderwijs (leren en werken tegelijk) speelt dit probleem overigens minder dan bij de onderwijsvarianten met de nadruk op leren. De eerste opvang van nieuwe collega’s vinden verpleegkundigen en verzorgenden meestal goed. In de ziekenhuizen en de psychiatrie krijgt dit de meeste aandacht. NIVEL-onderzoeker Anke de Veer: “De hoge verwachtingen leggen een hoge druk op de pas gediplomeerden. Dat roept de vraag op of werkgevers hen beter zouden moeten beschermen. Bijvoorbeeld door meer inwerkfaciliteiten te creeren.”

Panel V&V
Het onderzoek is uitgevoerd binnen het Panel Verpleging en Verzorging van het NIVEL, dat bestaat uit verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden en sociaal-agogen. De verpleegkundigen werken in ziekenhuizen, de psychiatrie, de gehandicaptenzorg en de thuiszorg. De verzorgenden en helpenden werken in verpleeghuizen, verzorgingshuizen, en de thuiszorg. De sociaal-agogen werken als begeleider in de gehandicaptenzorg. Het Panel is een project van het NIVEL en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Aan het onderzoek werkten 950 panelleden mee.

Bron NIVEL