Vice-voorzitter Regieraad: Zorg over drie jaar totaal vernieuwd

Over ongeveer drie jaar is de gezondheidszorg in Nederland totaal vernieuwd en op moderne leest geschoeid. Het internet speelt daarbij een vooraanstaande rol. Die voorspelling doet Chiel Bos, onder meer vice-voorzitter van de Regieraad, in het maandblad van Nefarma.

Bos vindt het onbestaanbaar dat de mogelijkheden die internet biedt in de zorg nog maar zo weinig worden benut. Het wordt tijd dat de overheid en de Inspectie een helder signaal afgeven, vindt hij. “Dat zou ongeveer zo kunnen klinken. Beste professionals, als u nu nog steeds niet via het web met elkaar communiceert en uw patient nog altijd geen toegang geeft tot die communicatie, doet u feitelijk aan onnodig onveilige zorg.” Bos licht dit toe door erop te wijzen dat de meeste fouten in de zorg nog altijd ontstaan door communicatiestoornissen tussen professionals.

Er is volgens Bos een noodzaak om anders te gaan werken, met gebruik van de nieuwe media.
“In de komende tien jaar neemt het capaciteitsprobleem in de zorg gigantisch toe. We redden het alleen als we het geheel anders organiseren, met behulp van de moderne middelen. In de zorg wordt die moderne communicatie, in tegenstelling tot alle andere terreinen, veel te weinig gebruikt. Het vergt een algehele ommezwaai in het denken. We moeten het proces omkeren, uitgaan van de patient en niet van de aanbieder. Het huidige EPD is nog steeds een elektronisch doktersdossier en geen elektronisch patientendossier. Health 1.0 staat voor een systeem waarin de aanbieder tegen de klant zegt wat er allemaal te doen is. In health 2.0 komt die klant op een netwerk, vindt hij zelf zijn weg en ontstaat er communicatie.”

De oud-huisarts en oud-directeur van Zorgverzekeraars Nederland heeft niet veel op met de argumenten dat de privacy in gevaar is. “Vrijwel iedereen doet van alles via internet. Reizen boeken, de meest uiteenlopende producten en diensten kopen, geldzaken regelen. En dan zou bij de uitwisseling van medische gegevens de privacydiscussie ineens de belemmerende
factor zijn? Dat past echt niet meer bij deze tijd. Bovendien: als patient wil ik helemaal niet dat mijn privacy zwaarder weegt dan mijn gezondheid. De dokter moet juist wél bij al mijn gegevens kunnen en op ieder gewenst moment kennis kunnen nemen van mijn dossier. Dat is in mijn eigen belang. Ik vind het treurig dat een kleine belangengroep er in de Eerste Kamer steeds maar weer in slaagt de nieuwe wetgeving te blokkeren. Juist in de eerste lijn, waar men claimt poortwachter voor de zorg te zijn, geeft het geen pas dat men die poort zo ouderwets en krampachtig dichthoudt.”

Het gehele interview met Bos is te lezen in de jongste editie van Nefarma&.