Provincie Limburg steunt pilot voor reumapatiënten

0
194

Patienten sneller op de been met nieuwe behandelmethode
Volgens de initiatiefnemers worden patienten hier door middel van een gecombineerde behandeling sneller op de been geholpen.
Door preventief te behandelen wordt voor een groot aantal patienten voorkomen dat zij vroegtijdig arbeidsongeschikt worden. Daarnaast kunnen door deze behandelmethode patienten sneller terugkeren in het arbeidsproces. Met dit project worden de kosten in de gezondheidszorg naar verwachting teruggedrongen. Reuma kost de samenleving nu jaarlijks bijna € 13 miljard door ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Naast de maatschappelijke baten zullen werkgevers, ziektekostenverzekeraars en patienten van deze nieuwe aanpak de vruchten plukken.
Het reumacentrum is een initiatief van Stichting Reumacentrum voor Reïntegratie en Revalidatie. De Stichting wil patienten op een innovatieve wijze behandelen waarbij zowel naar het lichaam als de psyche van de patient wordt gekeken. Patienten krijgen er een volledige behandeling van fysiotherapie, thermale baden, inspanningsoefeningen evenals hulp bij terugkeer naar het werk of een andere baan. Ook wordt gekeken naar de woonsituatie en de mobiliteit van de patient. De initiatiefnemers denken dat de patienten met deze methode sneller herstellen. De methode is uniek in Nederland. De bedoeling is om eerst een pilot te doen van 27 maanden, die wetenschappelijk wordt begeleid door Maastricht Universitair Medisch Centrum. Daarna zal aan de hand van de resultaten worden besloten om een definitief centrum te realiseren.
Volgens gedeputeerde Jos Hessels sluit het project naadloos aan op het beleid van de Provincie. De aanpak van chronische ziekten is één van de speerpunten van de Maastricht Life & Sciences campus. Met de ontwikkeling van deze innovatieve behandelmethode kan hier invulling aan worden gegeven. Dit project past ook in de regiovisie Maastricht – Valkenburg, waarbij Valkenburg is aangewezen als gebied voor medisch zorgtoerisme, kuren en wellness. Indien de pilot slaagt dan kan het centrum op termijn honderd tot tweehonderd bedden opleveren en werk bieden aan twee tot driehonderd medewerkers.
Het gaat om een provinciale bijdrage van € 233.000,- op een totale investering van € 2.185.000,-. De rest wordt bijgedragen door de initiatiefnemers, Europa, de Rijksoverheid, het Stimuleringsprogramma OP-Zuid, CZ Zorgverzekering, Maastricht Universitair Medisch Centrum, de Maas Groep, Alert Reïntegratiediensten en Pro Active.

Bron: Limburg