In AWBZ: gehandicapte beter af dan oudere

Bij gelijke zorgbehoeften zijn de zorgzwaartepakketten voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking beter dan voor kwetsbare ouderen. Met beter bedoel ik dat ze meer zorg opleveren. Dat komt waarschijnlijk omdat de eerste groep geïnformeerde, assertieve ouders  heeft. Kwetsbare ouderen komen minder op voor zichzelf.

Woorden van deze strekking sprak Mariette Keijser. Zij is voorzitter van de Raad van Bestuur van Sevagram, een grote instelling voor zorg aan kwetsbare ouderen en gehandicapten in Heerlen. Keijser deed haar mededeling in haar plenaire inleiding op het congres Samen Innoveren Loont, dat op vrijdag 28 mei plaatsvond op de Universiteit Utrecht. De Stichting Innovatieprojecten, de Vereniging van medisch Specialisten Ouderenzorg (Verenso) en het Julius Centrum hadden het congres georganiseerd.

Aan het congres namen 130 personen deel. De meesten leiden innovatieve projecten in de care-sector. Keijser bleek een groot voorstander van open innovatie. In de regio oostelijke Mijnstreek werken hogescholen, ROC’s, Universiteit Maastricht, grote zorgaanbieders als Sevagram samen om zorginnovaties te ontwikkelen, te testen, te verspreiden in de eigen regio en in te bedden in het onderwijs en de nascholing.

Op innovaties wordt niet geconcurreerd: iedere zorgaanbieder heeft toegang tot nieuwe protocollen, software en slimme zorgpaden. Keijser: iedereen mag van mij alles inzien. Het moeilijkste voor concurrenten is het creeren van draagvlak binnen en buiten de organisatie. Dat heeft men niet één, twee, drie voor elkaar. De Power Point presentatie (PPP) van Keijser staat over twee weken op de website www.integratedcare.nl evenals die van andere inleiders.

Guus Schrijvers

Noot redactie:
Guus Schrijvers is Hoogleraar Public health in het bijzonder Structuur en functioneren van de Gezondheidszorg
Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde
Universitair Medisch Centrum Utrecht
email: a.j.p.schrijvers@umcutrecht.nl