95 procent minder Q-koorts

Het aantal nieuwe meldingen van Q-koortspatienten is vanaf begin april 95 procent lager dan vorig jaar indezelfde periode. Ten opzichte van 2008 is er sprake van ruim 82 procent minder nieuwe meldingen, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Vanaf week 14, het begin van het nieuwe Q-koortsseizoen, heeft het instituut dit jaar 54 nieuwe Q-koortsmeldingen met een bekende eerste ziektedag geregistreerd. Vorig jaar waren dat er 1144 en in 2008 in dezelfde weken 298 nieuwe gevallen.

Nog opvallender is dat de epidemie in Noord-Brabant bijna helemaal is stilgevallen. Vanaf begin april zijn er door GGD Hart voor Brabant tien nieuwe besmettingen vastgesteld en door GGD Brabant Zuid Oost drie. Vorig jaar waren dat er nog respectievelijk 649 en 258 nieuwe patienten. Volgens deskundigen komt hieruit naar voren dat de vaccinatie van alle geiten in dit gebied waar tot voor kort 80 procent van alle Q-koortsbesmettingen optraden zeer effectief blijkt.

In andere delen van het land, waar wel besmette bedrijven zijn geruimd, maar door een tekort aan vaccin nog niet alle geiten konden worden ingeent, komen nog wel meldingen van nieuwe besmettingen binnen. Het zijn er overigens ook minder dan in de voorgaande jaren; 41 vanaf begin april tegenover 109 vorig jaar en 70 in 2008. Het aantal nieuwe infecties in 2010 kan nog iets oplopen, omdat de meldingen met enige vertraging binnenkomen.

Bron: RIVM