Symposium ‘Vijfde Landelijke Groeistudie’

0
289

Presentatie nieuwe groeidiagrammen
Worden Nederlandse kinderen nog steeds langer? Hoeveel kinderen hebben overgewicht? Worden de verschillen in groei tussen kinderen van Nederlandse, Turkse en Marokkaanse afkomst kleiner? TNO heeft hier in opdracht van het ministerie van VWS en in samenwerking met het VU medisch centrum (VUmc) en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), onderzoek naar gedaan in de Vijfde Landelijke Groeistudie.

Bent u werkzaam in de (jeugd)gezondheidszorg, dan mag u deze bijeenkomst niet missen!
In het ochtendprogramma hoort u de nieuwste cijfers voor lengte en overgewicht waarbij ook specifiek is gekeken naar etniciteit. Voor het eerst zijn er ook cijfers over hoeveel kinderen ondergewicht hebben en een abnormaal eetgedrag vertonen. De middag staat geheel in het teken van de nieuwe groeidiagrammen, het gebruik ervan in de praktijk en nieuwe mogelijkheden van het gebruik van de groeidiagrammen in het digitale dossier.

Op 10 juni 2010 presenteert TNO de resultaten van dit onderzoek tijdens het symposium ‘Vijfde Landelijke Groeistudie’ in de Doelen in Rotterdam. Wij willen u hier graag voor uitnodigen.

Speciale gast
Arianne Cohen, journalist en auteur van ‘The Tall Book’, neemt ons mee in de wereld van lange mensen. Waarom zijn lange mensen zo succesvol? Haar verhalen zijn deels gebaseerd op onderzoek, deels op persoonlijke ervaring.

Certificaat en accreditatie
Iedere deelnemer ontvangt na het symposium een certificaat met vermelding van het aantal accreditatiepunten. Accreditatie is verleend door:

College voor Accreditering Huisartsen van de KNMG: 5 punten (ID nummer: 70486)
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK): 5 punten (ID nummer: 70486)
Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (ABSG): 5 punten (ID nummer: 70486)
Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN): 5 punten (ID nummer: 70486)

Inschrijving
De inschrijving vindt plaats tot een maximum van 500 deelnemers, op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen inclusief de betalingen. De sluitingsdatum voor inschrijving is 8 juni 2010. Alle deelnemers ontvangen een schriftelijke bevestiging van inschrijving.

Meer informatie en aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deelname. Lees voor meer informatie over het programma de folder over het symposium.

Kosten
De kosten voor deelname aan het symposium bedragen € 175,- incl. koffie/thee en lunch.

Kijk voor meer informatie over het programma: http://www.tno.nl/downloads/Folder_Symposium_Resultaten_Groeistudie.pdf

Kijk voor meer informatie over de sprekers: http://www.tno.nl/downloads/CVs_sprekers_symposium%20Vijfde%20Landelijke%20Groeistudie.pdf

The Tall Book
The Tall Book
Arianne Cohen