Philadelpia Zorg schrijft weer zwarte cijfers

0
201

Terugkijkend op 2009 heeft Philadelphia de belangrijkste doelstellingen gehaald: zwarte cijfers, een toegenomen focus op zorg en dienstverlening aan de client en verbeterde inspraak en participatie.

Zwarte cijfers ontstonden doordat het herstelplan strak werd uitgevoerd. Daarbij is op overhead bezuinigd en zijn niet-kernactiviteiten zoals ouderen- en thuiszorg overgedragen. Enig zorggebonden onroerend goed is aan Woonzorg verkocht. Niet zorggebonden onroerend goed is te koop gezet en deels al verkocht. Medio 2009 verzelfstandigde Philadelphia, dat deel uitmaakte van Espria.

De cijfers in 2009 zijn weer positief. Als resultaat van de exploitatie resteerde eind 2009 € 8,3 miljoen tegen € 18,4 miljoen verlies in 2008. Dit werd veroorzaakt door een strakke uitvoering van het eind 2008 opgestelde herstelplan. Met focus op maximalisatie van opbrengsten ten behoeve van de zorg aan clienten en een strakke kostenbewaking anderzijds. Het herstelplan heeft met name in de overhead besparingen opgeleverd.
Aan de inkomstenkant werd € 13 miljoen meer verdiend. Daarnaast vielen de CAO-onderhandelingen en de lagere rentestand positief uit. Dit had tot gevolg dat in 2009 naast een noodzakelijke toevoeging aan het eigen vermogen, toch extra investeringen mogelijk waren: in betere zorg voor clienten, in medezeggenschap, opleiding van medewerkers en verbetering van bedrijfsprocessen.

Onroerend goed
De financiering van Philadelphia is samen met betrokken bankiers en het waarborgfonds voor de zorg geherstructureerd. Zorggebonden onroerend goed werd daarvoor aan Woonzorg verkocht. Niet zorggebonden onroerend goed zoals Beverweert, Egbertsduin, PWA Hoeve en woningen van het Vegetarisch Centrum, werd te koop gezet en deels al verkocht. Ook werd een aantal activiteiten zoals thuis- en ouderenzorg overgedragen omdat dit niet langer tot de kernactiviteiten behoort. Zo werd de KWV-groep overgedragen aan Icare.

Toetsingen op de verkoop van onroerend goed werden verricht door de externe accountant en het College Sanering Zorginstellingen.
In 2009 werd de medezeggenschap op landelijk, regionaal en lokaal niveau versterkt.
Naast werknemers zijn ook clienten en hun ouders en/of belangenbehartigers beter dan voorheen geïnformeerd en betrokken bij het te voeren beleid.

Focus
Philadelphia wil vanuit een Christelijke levensvisie eraan bijdragen dat mensen met een verstandelijke beperking, “gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen”.
Die focus moet ertoe leiden dat de 14 regio’s optimale zorg en diensten kunnen verlenen.
In het jaar 2010 wordt de ontwikkeling voortgezet om goede zorg te blijven leveren binnen de gegeven financiele kaders. Verder worden veel medewerkers opgeleid, bedrijfsprocessen verbeterd en de medezeggenschap in zowel structuur als cultuur verankerd..

Download het jaardocument 2009 van Philadelphia.

Bron: Philadelphia

Vorig artikelTwee procent van de medewerkers in de zorg is op zoek naar een baan buiten de zorg
Volgend artikelHeeft de KNGF een waakhond nodig?
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.