Fragiliteitsindex helpt Zorgboulevard Rotterdam kwetsbare ouderen op te sporen

Array

Het gebruik van een fragiliteitsindex door eerstelijns zorgverleners helpt om tijdig kwetsbare ouderen op te sporen en zorg op maat in te schakelen. Dit is een van de conclusies tijdens de  werkconferentie Kwetsbare Ouderen die onlangs door de Zorgboulevard Rotterdam* werd georganiseerd.

Een brede vertegenwoordiging uit de  ouderenzorg – van psychiater en huisarts tot wijkverpleegkundige en diabetoloog – inventariseerde met elkaar hoe de aanpak van deze doelgroep beter sluitend kan worden gemaakt. De inbreng wordt gebruikt voor een zorgarrangement rondom kwetsbare ouderen, dat de Zorgboulevard later dit jaar presenteert.

“De belangrijkste verbeteropties in deze zorgketen rond ouderen liggen volgens de deelnemers in de preventie,” aldus Elly van der Vliet, directeur van de vereniging Zorgboulevard Rotterdam. “De Tilburg Frailty Indicator (TFI) kan daarin een belangrijke rol vervullen, omdat deze niet leeftijd, maar sociale, fysieke en psychische factoren als uitgangspunt neemt.” De TFI bevat bijvoorbeeld vragen als “Heeft u problemen in het dagelijks leven door lichamelijke moeheid? Heeft u zich de afgelopen maand somber gevoeld? en “Ontvangt u voldoende steun van andere mensen?” Op basis van deze informatie kan vervolgens passende actie ondernomen worden.

Een andere suggestie is het inzetten van multiculturele netwerken om de hulpvraag van oudere allochtone zorgmijders op te sporen. Bemoeizorg voor ouderen vinden de meeste professionals te ver gaan: “Biedt iedere kwetsbare oudere je zorg aan, maar respecteer de keuze om geen zorg te willen ontvangen,” stelt een deelnemer. Een aanwezige huisarts verwoordt het als volgt: “Ik ga niet een onwillige patient over mijn rug gooien en naar mijn spreekuur slepen.”

* De Zorgboulevard Rotterdam is een gezamenlijk initiatief van het Maasstad Ziekenhuis, Delta Psychiatrisch Centrum, De Stromen Opmaat Groep, Kraamzorg Rotterdam e.o. en de Centrale Huisartsen Posten Rijnmond en wordt ontwikkeld door Vestia en Vitaal Zorgvast. Begin 2011 opent de Zorgboulevard Rotterdam haar deuren voor publiek. Ga voor meer informatie naar www.zorgboulevardrotterdam.nl

Recente artikelen