Traag oplossende bloedstolsels zijn gevaarlijk

0
317

In haar promotieonderzoek wilde Mirjam Meltzer het fibrinolytisch systeem beter begrijpen. Dat is verantwoordelijk voor het afbreken van bloedstolsels en speelt een rol bij het ontstaan van hartinfarct en veneuze trombose.

Meltzer analyseerde de resultaten van twee grote studies waaraan ongeveer 2000 patienten met veneuze trombose, 600 patienten met een eerste hartinfarct en evenveel controlepersonen aan deelnamen. Zij ontdekte dat personen met een verlengde ‘lysis-tijd’ een hoger risico hebben op een hartinfarct of veneuze trombose. Een langere lysis-tijd wil zeggen dat die mensen er langer over doen een bloedstolsel op te lossen.

Ook zag Meltzer dat bepaalde fibrinolytische eiwitten verband houden met arteriele en veneuze trombose. In de toekomst zouden de resultaten van haar onderzoek gebruikt kunnen worden voor het ontwikkelen van medicatie voor de behandeling van trombose.

17-06-2010, 14:30 uur , Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht.
Mirjam Meltzer, Geneeskunde
Proefschrift: The role of the fibrinolytic system in arterial and venous thrombosis
Promotor 1: Prof. dr. Ph.G. de Groot
Promotor 2: Prof. dr. F.R. Rosendaal
Copromotor 1: Dr. J.A. Lisman
Copromotor 2: Dr. C.J.M Doggen