Ziekenhuis produceert schoon afvalwater met Pharmafilter

Array

Donderdag 3 juni nam Reinier de Graaf officieel de revolutionaire zuiveringsinstallatie Pharmafilter ingebruik. Saska Bolten, wethouder participatie en duurzame ontwikkeling van de gemeente Delft, verrichtte, met een druk op de knop, de openingshandeling.

Wethouder Bolten: “Ik feliciteer het ziekenhuis met het lef waarmee dit duurzame project is neergezet. Pharmafilter is een prachtig symbool dat aangeeft dat wij hier met z’n allen verder willen op het gebied van duurzame ontwikkeling, in de breedste zin van het woord.” De wethouder maakte van de gelegenheid gebruik om mede namens het gemeentebestuur steun te betuigen aan alle acties die nodig zijn voor de realisering van de nieuwbouw van het ziekenhuis.

Voordelen Pharmafilter
Bestuursvoorzitter Jaap van den Heuvel heeft ontzettend veel vertrouwen in Pharmafilter. “De zuiveringsinstallatie biedt enorme voordelen, het verbetert op een geweldige manier de doelmatig–, patientveiligheid en het milieu. De loopbewegingen met afval op verpleegafdelingen en de afvalkosten verminderen fors. Al het materiaal, van po tot urinaal, is disposable, dús hygienischer waardoor de patientveiligheid verder vergroot. Bovendien levert het project een belangrijke bijdrage voor een beter en schoner milieu. Het is een pilot en blijft daarom spannend, maar de voortekenen zijn veelbelovend. Wij hebben er als ziekenhuis ongelofelijk veel zin.”

Innovatief
Bert Palsma coördinator taakveld waterketen STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) en voorzitter Stuurgroep Pharmafilter:  “De standaard rioolwaterzuiveringsinstallaties doen hun werk goed, maar wat betreft het rendement van medicijnen, zoals antibiotica, fietst er toch wel wat doorheen. Een proef heeft aangetoond dat Pharmafilter alle medicijnen uit het afvalwater verwijdert, zelfs beneden de detectielimiet. De voorziene kostenbesparing van de logistiek is groter dan de kosten van de investering en het beheer van de installatie. De reductie van geneesmiddelen in het oppervlaktewater en een schoner milieu krijg je er dus als kersen met slagroom gratis bij. En dát is het innovatieve karakter van Pharmafilter.”

Dankzij het proefproject Pharmafilter produceert Reinier de Graaf straks als eerste ziekenhuis én organisatie in Nederland schoon afvalwater, vermindert het de hoeveelheid vuiltransporten, ziekenhuisafval en CO2-uitstoot. Het afvalwater is geschikt voor hergebruik en bevat geen medicijnresten.

Werking
Het begint allemaal op de verpleegafdeling.. In de spoelkeuken staat op de pilotafdeling nu de ‘Tonto’, in plaats van de bedpanspoeler. Dit is een soort ‘hollebolle gijs’ die biologisch afbreekbare po’s en urinalen met inhoud, specifiek ziekenhuisafval en overgebleven voedsel, vermaalt. Via het bestaande rioleringssysteem arriveren de materialen samen met afvalwater, onder meer afkomstig uit toiletten van de verpleegafdelingen, in het Pharmafilter..De vloeibare en vaste stoffen worden gescheiden. In een bioreactor verwijdert actief slib zware metalen, nitrogenen en fosfaten uit de vloeibare substantie. Vervolgens neemt een membraan bacterien en virussen voor zijn rekening. Hierna verbrandt meervoudige oxidatie de opgeloste verontreinigingen. Als laatste filtert actief kool de laatste sporen weg van medicijnen, röntgencontrastmiddel en hormoonverstorende stoffen. De vaste stoffen worden vergist. Wat overblijft, is schoon water, met minimaal de kwaliteit van zwemwater, en biogas, dat warmte en energie oplevert.

Pharmafilter
Het Pharmafilterproject is mogelijk gemaakt met subsidie van het Europese Fonds voor Milieu (Life+) en het Agentschap NL voor duurzaamheid en innovatie (Economische Zaken). Partners in het Pharmafilterproject zijn de Reinier de Graaf Groep, Hoogheemraadschap van Delfland en Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA). Pharmafilter BV is opdrachtnemer. Het project is in 2008 onderscheiden met de volgende milieu– en innovatieprijzen: De Vernufteling, Aquatech Innovation Award en de EEP Award.

[youtube gdAdO9NlmRY]

Bron: RDGG

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen