Eerstelijn in Finland runt ziekenhuisbedden

In Finland heeft een gezondheidscentrum van bovenaf gezien meestal de vorm van een katholiek kruis. In de zij-armen bevinden zich de ruimten voor de huisartsen, wijkverpleegkundigen en hun assistenten en voor de overige eerstelijners zoals dietisten en fysiotherapeuten. In de bovenarm is plaats voor het Ouder- en Kindcentrum voor consultatiebureaus en opvoedondersteuning. In de lange onderarm bevindt zich een kliniek met circa dertig bedden, gerund door huisartsen, internisten en geriaters. Dit kruisgebouw komt zowel voor op het platteland als in wijken van grote steden als Helsinki en Tampere.

Van het aantal verpleegdagen in ziekenhuizen komt 20% voor rekening van de gezondheidscentra. Al deze informatie verstrekte de Finse hoogleraar Simo Kokko tijdens een workshop op het tiende congres van het International Network of Integrated Care (INIC), dat plaats vond op 17 en 18 oktober in Tampere, de tweede stad van Finland na Helsinki. Kokko toonde  vele dia’s met prachtige gebouwen voor de eerstelijn.   Het Finse RIVM waar Kokko ook werkt, wil absoluut niet af van de klinieken in de gezondheidscentra. Gelet op de verouderende bevolking, het geldgebrek bij de overheid en de toename van het aantal chronische ziekten voldoen de klinieken uitstekend.

Terloops maakte Kokko de opmerking dat de eerstelijn vooral draait op wijkverpleegkundigen en nurse practitioners: huisartsen zijn te duur. Tot zover dit bericht.

Op donderdag 4 november vindt in Almere het nationale congres plaats over recente ontwikkelingen in de Nederlandse eerstelijn. Plenaire sprekers en vele workshops staan er borg voor dat je in één dag op de hoogte raakt van al juiste en verkeerde ontwikkelingen in de eerstelijn. Één boeiende vraag ligt al op tafel: moet de Nederlandse eerstelijn net als in Finland ook bedden in wijkziekenboegen en verzorgingshuizen gaan runnen samen met specialisten in de ouderenzorg en internisten? Noteer alvast de datum van 4 november. Meer informatie heeft congresorganisator Inge Kuurman. Haar email adres is I.P.Kuurman@umcutrecht.nl

Guus Schrijvers