Het is stil op het middenveld

Deze weken zijn ideaal voor het middenveld van de gezondheidszorg om in het openbaar voorstellen te doen voor het regeerakkoord dat in de maak is. Dat middenveld bestaat uit landelijke organisaties van professionals, zorginstellingen en gezondheidsinstanties. Ik denk hierbij aan bijvoorbeeld de KNMG, de V&VN, Zorgverzekeraars Nederland, de NPCF, de CG-Raad, de NVZ-vereniging van ziekenhuizen en vele andere organisaties. Als het middenveld nu stil blijft, wordt binnenkort in een kring van enkele politici besloten wat in de komende vier jaar het gezondheidsbeleid wordt.

In de afgelopen jaren was het gebruikelijk dat het middenveld pas na het sluiten van het regeerakkoord reageert met verstandige opmerkingen. Dan zijn evenwel de kaarten al geschud. Twee groeperingen hebben ingezien dat vooraf reageren effectiever is. Ten eerste kwamen werkgevers- en werknemersorganisaties bijtijds met voorstellen over de AOW die in moet gaan op latere leeftijd. Die voorstellen zullen ongetwijfeld via plakken en knippen in het regeerakkoord verschijnen. De tweede groepering zijn hoge VWS ambtenaren die een ambtelijke stuk over ketenzorg hebben opgesteld en dat deze week publiceerden. Het heet Integrale zorg in de eigen omgeving.  Dat is een uitstekend stuk dat ook zijn uitwerking in het regeerakkoord wel zal krijgen.

Al deze opmerkingen maak ik naar aanleiding van gesprekken op 21 en 22 juni met hoge leidinggevenden van diverse zorginstellingen. Tot zover dit bericht. Graag geef ik  ruimte aan lezers die in 200 woorden concept-teksten voor het regeerakkoord aanleveren. Niet dat ik de illusie heb, dat deze invloed daarop hebben. Maar je weet nooit. Stuur je stukje naar PH.Nieuwsbrief@planet.nl En middenvelders bij KNMG en andere instellingen, laat alsjeblieft van u horen.  Overigens, wilt u genoemd ambtelijk stuk inzien? Klik dan hier.

Guus Schrijvers