Di-Adreson®-F aquosum blijft beschikbaar

Op 25 juni 2010 is de overeenkomst getekend tussen ACE Pharmaceuticals BV en MSD in Oss (het voormalige Organon) voor overname van het dossier van Di-Adreson®-F aquosum (DAF). Hierdoor blijft DAF beschikbaar, zowel in Nederland als in Zweden en Finland.

DAF is een geneesmiddel dat speciaal ingezet wordt in bepaalde cytostatica-protocollen voor de behandeling van acute lymfatische leukemie bij (met name) (jonge) kinderen. DAF is het enige geregistreerde geneesmiddel voor deze indicatie zonder conservering of complexvormers. Het geneesmiddel wordt direct in het hersengebied ingebracht. In Nederland heeft DAF een status van “medische noodzaak” oftewel “medical need”.

In 2007 heeft voormalig Organon na een evaluatie van het productportfolio, besloten DAF niet langer zelf te produceren, maar te trachten het wel voor de patient beschikbaar te houden. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen heeft ook te kennen gegeven dat de registratie van DAF niet doorgehaald mag worden in verband met de “medical need”. Daarom is ACE Pharmaceuticals benaderd voor overname van het dossier van DAF. ACE neemt de registratie, productie en marketing van DAF over. Gelet op de kwalificaties van DAF een belangrijke zekerheid voor patient en arts dat dit geneesmiddel beschikbaar blijft.

In Finland en Zweden is DAF aangeduid als “onvervangbaar” geneesmiddel oftewel “irreplaceable”. Omdat ACE ook de Finse en Zweedse registratie overneemt, blijft DAF ook beschikbaar in Finland en Zweden. Voor de distributie richt ACE zich op geselecteerde distributeurs in Finland en Zweden.

Omdat onlangs op een congres in Monaco aandacht besteed is aan DAF, is de verwachting dat ook andere Europese landen belangstelling zullen hebben voor DAF.

ACE Pharmaceuticals is gevestigd in Zeewolde en telt circa veertig medewerkers. ACE richt zich op producten met medische noodzaak. Daarbij richt ACE zich ook op nieuwe toepassingen van bestaande geneesmiddelen. Met deze overname richt ACE zich heel duidelijk ook op de buitenlandse markten. Een belangrijke stap in de ontwikkeling.

Recente artikelen