Nieuwe kijk op schoolproblemen bij kinderen met een aangeboren hartafwijking

De schoolprestaties van kinderen met een aangeboren hartafwijking blijven achter bij die van gezonde kinderen. Psycholoog en onderzoeker Rachel van der Rijken toont in haar proefschrift aan dat deze kinderen, ondanks een normale intelligentie, kampen met neurocognitieve problemen en in het bijzonder met een vertraagde motoriek.

Hoewel eerder, internationaal gepubliceerd, onderzoek heeft aangetoond dat dergelijke problemen het gevolg zijn van openhartchirurgie, vindt Van der Rijken in haar onderzoek geen enkel negatief effect van de openhartoperatie. In tegenstelling tot eerder onderzoek zijn de patientjes namelijk al getest vóór de hartoperatie en vergeleken met gezonde leeftijdgenoten. De problemen blijken zich al vóór de ingreep voor te doen. Niet de ingreep met de hart-longmachine, maar de hartaandoening zelf lijkt ten grondslag te liggen aan de verminderde prestaties.

Van der Rijken adviseert dan ook om de (motorische) ontwikkeling van alle kinderen met een aangeboren hartafwijking zorgvuldig te volgen. Het tijdig signaleren van problemen en het inzetten van de juiste interventies dragen bij aan het voorkomen van schoolproblemen bij deze jonge hartpatientjes.

Biografie
Rachel van der Rijken (Dongen, 1977) studeerde psychologie in Tilburg, met als afstudeerrichting Psychonomie, orientatie Klinische Neuropsychologie. Ze studeerde cum laude af. Ze deed haar promotieonderzoek op de afdeling Medische Psychologie in samenwerking met het Kinderhartcentrum van het UMC St Radboud, binnen het onderzoeksinstituut Nijmegen Centre for Evidence Based Practice. Zij presenteerde haar onderzoeksresultaten op diverse internationale congressen. Van der Rijken is werkzaam als onderzoekscoördinator voor de afdeling Forensische Jeugdpsychiatrie van Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong.

Datum: maandag 5 juli 2010
Tijd: 10:30
Locatie: Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2
Faculteit: Faculteit der Medische Wetenschappen
Promovendus: mevrouw drs. R.E.A. van der Rijken
Promotors: De heer prof. dr. B.A.M. Maassen (RUG), de heer prof. dr. O. Daniels
Copromotors: Mevrouw dr. G.M. Hulstijn-Dirkmaat
Titel promotie: Neurocognitive effects of open-heart surgery in school-age children with congenital heart disease

Bron: RU

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen