Hogere concentraties Ozon in de lucht door warm weer

2
547

awwtsuyd-17Morgen worden dezelfde weersomstandigheden als vandaag verwacht. Rekeninghoudend met de accumulatie van de ozonprecursoren in de atmosfeer zullen de ozonconcentraties gelijk blijven aan de concentraties van vandaag of iets oplopen.  Door  opstapeling van de luchtverontreiniging van de afgelopen dagen, de slechte verdunningsomstandigheden en de gunstige meteorologische omstandigheden worden vandaag ozonconcentraties verwacht die hoger zullen zijn dan gisteren.  Vooral bij warm weer. Het ontstaat door de inwerking van het zonlicht op diverse stoffen die in de lucht aanwezig zijn, vooral stikstofoxiden en vluchtige koolwaterstoffen afkomstig van uitlaatgassen van auto’s, de chemische industrie, elektriciteitscentrales, enz. Daarom spreekt men ook van foto-smog omdat het gaat om een chemische reactie onder invloed van zonlicht. Hoe hoger de luchttemperatuur en de intensiteit van de zonnestraling is, hoe intenser die chemische reactie verloopt.
Een tweede vereiste is stabiel weer met weinig wind waardoor de luchtverontreiniging blijft hangen.

Volgens de voorspellingsmodellen schommelen de hoogste uurlijkse ozonconcentraties vandaag tussen 120 en 160 µg/m³, met lokale uitschieters tot boven de 180 µg/m³. De kans op lokale overschrijding van de Europese waarschuwingsdrempel is dus groot. Vanaf zaterdag wordt het weer minder warm.

Ozon is een agressief gas dat bijna volledig door het lichaam opgenomen wordt. Het dringt bij de inademing door tot in de kleinste luchtwegen en de longblaasjes en beschadigt er de slijmvliezen. Gevolgen van blootstelling aan te hoge ozongehaltes zijn:

 • Geïrriteerde ogen
 • Pikkende neus en keel
 • Droge hoest
 • Piepende ademhaling
 • Kortademigheid
 • Gevoel van ademnood door pijn in de borstkas
 • Gevoel van ziekte
 • Hoofdpijn

Bij ozonconcentraties van 240 microgram per m3 gaat de longfunctie met 5 à 10% omlaag.
Bij concentraties van 360 microgram bedraagt dat reeds 15 à 25%.

Over het algemeen nemen de klachten toe met de hoeveelheid ozon en de duur van de blootstelling. Dit gebeurt ook wanneer u dieper inademt, zoals bij fysieke inspanning. Zwaar werk en sport worden daarom afgeraden tijdens hoge ozonvervuiling.

De gevoeligheid voor blootstelling aan ozon kan sterk verschillen van persoon tot persoon. Ozon is echter vooral een probleem voor kinderen, bejaarden en mensen met long- en hartproblemen. Enerzijds vermindert ozon de longfunctie waardoor men dus minder zuurstof binnenkrijgt en het hart harder moet pompen om voldoende zuurstofrijk bloed rond te sturen. Anderzijds verhoogt ozon de gevoeligheid van de longen voor allerhande allergenen, wat vooral voor astmapatienten erg vervelend is.

 • Voor mensen met ernstige ademhalingsklachten of hartproblemen is de boodschap: zoveel mogelijk binnenblijven, zeker in de namiddag als de ozonconcentraties het hoogst zijn. In huis stelt ozon nauwelijks of geen problemen.
 • Voor gezonde mensen is er geen reden om binnen te blijven. U doet er wel goed om geen zware fysieke inspanningen te leveren omdat u dan meer zuurstof nodig hebt, dieper moet inademen en bijgevolg ook meer ozon binnen krijgt. Om diezelfde reden wordt intensieve sportbeoefening afgeraden tijdens hoge ozonconcentraties. Wil u toch aan sport doen, probeer het dan ‘s morgens vroeg te doen (ideaal voor 10.00 u s’morgens), voor de ozonconcentraties opnieuw oplopen.

Wanneer ontstaat ozon?

In die omstandigheden neemt de ozonconcentratie in de loop van de dag geleidelijk toe om een piek te bereiken tussen 15 en 20 uur. Tijdens de nacht daalt de hoeveelheid ozon om de volgende dag opnieuw naar een piek te groeien. Deze cyclus herhaalt zich tot het begint te waaien of er bewolking opkomt en de temperaturen zakken.

Wat is ozon?
Ozon is een chemische verbinding bestaande uit 3 zuurstofatomen. Ze ontstaat door de inwerking van elektrische ontladingen op de zuurstof in de lucht. De lucht die wij inademen bevat twee zuurstofatomen.

In de stratossfeer, op zo’n 15 tot 40 km hoogte, bevindt zich een luchtlaag waar, onder invloed van de ultraviolette straling van de zon, voortdurend ozon wordt gevormd. Het zogeheten ‘gat in de ozonlaag’ betekent dat de ozonconcentraties op bepaalde plaatsen in de stratossfeer afnemen, waardoor meer schadelijk UV-licht het aardoppervlak kan bereiken. Maar ook dichter bij het aardoppervlak wordt voortdurend ozon gevormd.

.

2 REACTIES

 1. Hopelijk wordt de uitstoot van de auto’s en industrie beperkt, zodat minder mensen hier last van krijgen.

Comments are closed.