Zuidwester koppelt competenties aan onderwijs

Stichting Zuidwester gaat, als eerste organisatie in de verstandelijk gehandicaptenzorg, het digitale leerportaal van The Competence Group in gebruik nemen. Zuidwester biedt zorg en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking en aan jongeren met een sociale en gedragsproblematiek. Sylvia Verwijs, hoofd Opleidingscentrum bij Zuidwester: “Het leerportaal sluit volgens onze medewerkers goed aan op de eigen opleidingbehoeften, zo blijkt uit de evaluatie van onze interne pilot. Binnen drie jaar zullen alle 2.000 Zuidwester medewerkers via de leeromgeving van The Competence Group gebruik kunnen maken van relevant onderwijs. Deze kennis wordt rol- en functie afhankelijk aangeboden”.

E-learning maken
Zuidwester zal met de digitale leeromgeving als eerste stap de klassikale onderwijsactiviteiten van medewerkers registreren en regisseren. Daarnaast zal een deel van het klassikale theorie onderwijs naar e-learning content worden omgezet. Het gaat bij Zuidwester veelal om vaardigheidsonderwijs, waarbij het directe contact met docent en deelnemers noodzakelijk blijft om vaardigheden te kunnen trainen. Het worden dan ook b-learning-trajecten; een combinatie van e-learning en klassikaal onderwijs. Om de competentie- ontwikkeling van individuele medewerkers te kunnen volgen, zal voor certificering en hercertificering een aantal toetsen worden ontwikkeld. In de eerste fase gaat het om toetsen voor het traject Voorbehouden en Risicovolle Handelingen in het kader van de wet BIG. Ook kunnen individuele leeractiviteiten met het leerportaal worden geregistreerd. Sylvia Verwijs: “Dit leerportaal stelt onze medewerkers centraal en maakt hen verantwoordelijk voor de eigen inzetbaarheid binnen onze specifieke organisatie”.

Vertaling visie
Edward Pison, consultant bij The Competence Group, vult aan: “De pilot met Zuidwester is buitengewoon plezierig verlopen. Onze visie op opleiden sluit naadloos aan bij de visie van Zuidwester. Dit vindt zijn weerslag in de opzet van de leeromgeving voor Zuidwester. Daarnaast kan Zuidwester gebruik maken van een aanbod van hoogwaardige, door de zorg zélf ontwikkelde e-learning modules. TCG is namelijk nauw betrokken bij de organisatie van samenwerkingsplatforms: hierin ontwikkelen zorginstellingen gezamenlijk met TCG e-learning modules. De ontwikkelkosten worden gedeeld om de effectiviteit en effeciency van beschikbare budgetten te optimaliseren.

Recente artikelen