NPCF: Patiëntenorganisaties tevreden; informatievoorziening in de zorg niet gestopt

Ondanks dat de motie tot opschorting van de uitrol van het landelijk EPD door de Eerste Kamer is aangenomen, mogen zorgverleners vrijwillig blijven aansluiten op het EPD. Dit in tegenstelling tot berichtgeving in de media eerder deze week. Ook komt de elektronische uitwisseling in de zorg niet geheel tot stilstand; een consequentie van de motie die door minister Klink van VWS wel werd gesuggereerd.

Minister Klink heeft maandag in de Eerste Kamer toezeggingen gedaan dat zolang de EPD-wet er niet is, er geen nieuwe modules worden toegevoegd aan het EPD. Wel kunnen zorgverleners zich blijven aansluiten op de toepassingen voor het medicatieoverzicht en de waarneemsamenvatting voor huisartsen, want dat gebeurt vrijwillig. Deze ontwikkelingen zijn niet onomkeerbaar en met die toezegging is de Senaat tevreden.

De NPCF en de aangesloten patientenorganisaties zijn blij dat de elektronische informatieuitwisseling in de zorg door kan gaan. Zorgverleners kunnen blijven aansluiten en daarmee wordt doorgegaan met de verbetering van de kwaliteit van de informatievoorziening in de zorg op een manier die recht doet aan de rechten van patienten.

Een tweede aangenomen motie vraagt de minister in samenspraak met patienten- en zorgverlenersorganisaties te komen met een plan om de communicatie en voorlichting rondom de huidige elektronische informatie-uitwisseling in de zorg te verbeteren en de patient te informeren over hoe het vervolgtraject eruit ziet.

Patientenorganisaties pakken graag de handschoen op om samen met zorgverleners te komen tot een communicatieplan om de Nederlandse zorgconsument te informeren over het belang van een goede informatievoorziening in de zorg en welke keuzemogelijkheden hij of zij daarbij heeft.

Ook op het gebied van de privacybescherming deed de minister een toezegging aan de Eerste Kamer. De minister zegde toe om de procedure voor burgers van toestemming respectievelijk weigering voor ontsluiting van hun belangrijkste patientgegevens via de landelijke infrastructuur te verbeteren. Daarmee is er ruimte gekomen om het punt van toestemming van de patient en de manier en het moment waarop die gegeven wordt opnieuw ter sprake te brengen. Natuurlijk zullen de gezamenlijke patientenorganisaties van deze mogelijkheid gebruik maken.

Bron: NPCF

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen