Maria Sickesz geschorst

0
295

Het  Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te ‘s-Gravenhage heeft de arts Maria Sickesz is geschorst; in het BIG-register staat de aantekening: “De inschrijving van mw. M. Sickesz in het register van artsen onder inschrijfnummer 29023861401 is op 14 juli 2010 geschorst”.

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te ’s-Gravenhage besliste als volgt:

  • legt aan de arts op de maatregel van doorhaling van de inschrijving in het register ex artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
  • en schorst de inschrijving van de arts in het register ex artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg met onmiddellijke ingang
  • en bepaalt dat deze beslissing op de voet van artikel 71 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg zal worden bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant en zal worden aangeboden aan het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht en Medisch Contact met het verzoek tot plaatsing.

De handelwijze van Sickesz is omstreden, met name omdat zij als grondlegger van de orthomanuele geneeskunde., waarbij wervels worden rechtgezet, de ontstaansgeschiedenis van ook psychiatrische ziekten zoals autisme en schizofrenie zegt te kunnen verklaren.

In 1976 moest Sickesz vanwege een orthomanuele behandeling voor het medisch tuchtcollege komen, waar haar de straf van berisping werd opgelegd. In hoger beroep werd deze berisping ongedaan gemaakt.

Door de Vereniging tegen de Kwakzalverij werd zij in de kwakzalvers-top 20 van de twintigste eeuw gezet. In 2007 won Sickesz in hoger beroep een rechtszaak tegen de Vereniging. De rechter oordeelde dat ” Voor de uitleg van de term kwakzalver dient van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal als uitgangspunt. Het Hof veroordeelde de Vereniging o.a. tot het plaatsen van een rectificatie in het NRC en de Telegraaf , maar vergat de bijbehorende dwangsom. Die rectificatie is er dus nooit gekomen. De Hoge Raad heeft in 2009 de uitspraak van het hof in Amsterdam vernietigd.

Bron: uitspraak, LJN: YG0424.